جلسه معارفه دستياران جديدالورود با مسئولين اجرايي و آموزشي بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

جلسه معارفه دستياران جديدالورود با مسئولين اجرايي و آموزشي بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

30 6 1390

جلسه معارفه دستياران جديدالورود با مسئولين اجرايي و آموزشي بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي ، سه شنبه 29 شهريور در اتاق رياست تشكيل شد. در اين جلسه، دكتر اسماعيلي ، رييس بيمارستان،دكتر حلاجي، مدير گروه پوست، دكتر بليغي، مسئول آموزش دستياران، دكتر احساني، معاون آموزشي، آقاي رضايي، مدير ،خانم پاليزيان، مدير پرستاري، ،آقاي كلاهمال، سوپروايزر و آقاي موسوي ، رييس حسابداري حضور داشتند.دكتر اسماعيلي ، به پيروي از انضباط و قانون و مقررات اداري و آموزشي و اهميت اورژانس در بيمارستانها تاكيد كرد. در ادامه مدير گروه پوست،دكتر حلاجي ،موفقيت در رشته درماتولوژي را مطالعه پايه اي و پاياپاي بيان كرد.سپس،دكتر بليغي نيز احترام به مافوق و رعايت نظم و انضباط را از ضروريات دستياري شمرد.


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0