تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه پوست

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه پوست

11 3 1389

در تاریخ 8/3/89 در محل دفتر ریاست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی جلسه شورای پژوهشی گروه پوست با حضور جناب آقای دکتر آخوندزاده معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی ، ریاست بیمارستان سرکار خانم دکتر اسماعیلی و اعضاء محترم هیئت علمی گروه پوست در ارتباط با ساختار تشکیلاتی و نحوه ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی و نحوه ارزشیابی سالانه مراکز در زمینه پژوهش برگزار شد.


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0