برگزاری جلسه آشنایی با مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه در برگزاری سمینار ها در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

برگزاری جلسه آشنایی با مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه در برگزاری سمینار ها در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

26 11 1389

در جلسه ای که در بیمارستان رازی با حضور آقای قهستانی مدیریت محترم دفتر حقوقی و کارشناس حقوقی هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران، ریاست و مدیریت بیمارستان ، رئیس امور مالی و جمعی از اعضای محترم هیئت علمی گروه پوست در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد ، آقای قهستانی به سوالات حقوقی اعضاء در برگزاری سمینار ها پاسخ دادند . آقای قهستانی در صحبت های خود بیان نمودند : در مبانی حقوقی حاکم بر دانشگاه ، بیمارستان به عنوان یک موسسه تعریف شده است . این موسسه ملزم به رعایت ضوابط و قوانین حاکم بردانشگاه می باشد . دانشگاه علوم پزشکی تهران زیر نظر هیئت امنای دانشگاه که اعضاء آن به پیشنهاد وزیر محترم بهداشت و ابلاغ ریاست جمهوری انتخاب می شوند ، اداره می شود . کلیه امور دانشگاه زیر نظر هیئت امناء براساس آئین نامه ها کنترل و اجرا می گردد . کلیه درآمد های حاصل از برگزاری سمینار و یا دوره های آموزشی و ... باید به حساب درآمد اختصاصی بیمارستان واریز به خزانه باشد و هزینه کرد آن نیز طبق مقررات مالی دانشگاه انجام شود ودر حال حاضر آئین نامه اجرائی خاصی در رابطه با جزئیات اجرای سمینار ها و اختیارات دبیر و نحوه هزینه کرد درآمد ها وجود ندارد و پشنهاد شد که اعضاء محترم هیئت علمی می توانند پیشنهادات خود را از طریق ریاست محترم بیمارستان و دانشگاه به هیئت امناء ارائه کرده تا بعد از بررسی آئین نامه مورد تجدید نظر قرار گیرد .در ادامه آقای قهستانی به سوالات حقوقی اعضاء هیئت علمی در برگزاری سمینار ها پاسخ دادند . در پایان ریاست بیمارستان سرکار خانم دکتر اسماعیلی از حضور اعضاء در جلسه تشکر کرده واظهار امید واری کردند که با تدوین این آئین نامه خاص ،مسائل و مشکلات و نقاط مبهمی که در برگزاری سمینار ها از لحاظ حقوقی وجود دارد برطرف گردد .


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0