برگزاری امتحان معرفی ارتقاء دستیاران گروه پوست

برگزاری امتحان معرفی ارتقاء دستیاران گروه پوست

3 3 1389

امتحان معرفی دستیاران گروه پوست جهت ارتقاء در روز شنبه مورخ 1/3/1389 در سالن اجتماعات بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی تشکیل شد. در این آزمون 36 نفر از دستیاران شرکت کردند، از بین آنان کسانی که بیشترین نمره را کسب کنند جهت ارتقاء معرفی خواهند شد.


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0