برگزاری آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پوست در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

برگزاری آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پوست در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

27 6 1390

روز شنبه 26 شهریور ، بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی ، پذیرای 40 نفر از دانش آموختگان بیماریهای پوست سراسر کشور برای آزمون بورد تخصصی پوست بود . گروهی از اساتید گروه پوست پردیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ناظر بر آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پوست بودند. امتحان بورد تخصصی پوست از ساعت 8 صبح در محل آموزش بیمارستان شروع و در ساعت 14 پایان یافت.


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0