برگزاری آزمون دستیاران گروه پوست

برگزاری آزمون دستیاران گروه پوست

28 2 1388

آزمون دستیاران گروه پوست مورخ 28/2/88 با تلاش و پیگیری مدیر برنامه دستیاری گروه جناب آقای دکتر بلیغی و همکاری کلیه اساتید محترم گروه برگزار شددر این آزمون کلیه دستیاران 4 ساله گروه حضور داشتند.


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0