برگزاري آزمون آسكي دستياران پره بورد پوست در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

برگزاري آزمون آسكي دستياران پره بورد پوست در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

9 5 1390

آزمون آسكي دستياران پره بورد پوست روز يكشنبه 9 مرداد از ساعت 9 لغايت 14 در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي برگزار شد. در اين آزمون 12دستيارپوست كه موفق به كسب نمره در آزمون تئوري روز پنج شنبه 6 مرداد 90 شده بودند، شركت كرده و توسط 11 استاد عضو هيات علمي گروه پوست دانشگاه پرديس( سينا و همت) ارزيابي شدند.نتايج آن متعاقبا از طريق معاونت آموزشي وزارتخانه اعلام خواهد شد.


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0