بازآموزی مدون بیماریهای پوستی ویژه پزشکان عمومی

بازآموزی مدون بیماریهای پوستی ویژه پزشکان عمومی

13 2 1388

به گزارش روابط عمومی دبیمارستان رازی گروه پوست بیمارستان رازی در نظر دارد بازآموزی مدونی ویژه پزشکان عمومی با موضوع بیماریهای پوست در تاریخ 28 خرداد ماه سال 88 در محل بیمارستان رازی برگزار نماید. آقای دکتر احسانی دبیر این همایش هدف برگزاری این بازآموزی را ارتقاء سطح دانش درماتولوژی پزشکان عمومی عنوان نمودند.


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0