انتصاب دكتر مريم اخياني بعنوان رييس بخش پوست زنان بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

انتصاب دكتر مريم اخياني بعنوان رييس بخش پوست زنان بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

31 2 1390

دكتر مريم اخياني ، دانشيار گروه آموزشي پوست ، به موجب حكمي از جانب دكتر نيري، رييس دانشكده پزشكي ، بعنوان رييس بخش پوست زنان بيمارستان رازي منصوب شد. متن حكم به شرح زير مي باشد: بسمه تعالي سركار خانم دكتر مريم اخياني دانشيار محترم گروه آموزشي پوست – بيمارستان رازي با سلام بدون ترديد ، بخش هاي آموزشي واحد هاي پايه اي هستند كه مي توانند در ارتقاء جنبه هاي مختلف آموزشي باليني در دانشگاه نقش محوري را ايفا نمايند . لذا با عنايت به علاقه ، تجربه و توانمنديهاي سركار عالي و پيشنهاد رئيس محترم بيمارستان ، به موجب اين حكم به مدت 2 سال به عنوان رئيس بخش پوست زنان بيمارستان رازي منصوب مي شويد .انتظار مي رود با توجه به شرح وظايف پيوست ، با درنظر گرفتن ابعاد آموزشي و پژوهشي و جلب مشاركت اعضاي محترم هيات علمي بيمارستان زمينه هاي لازم براي ارتقاء شاخص هاي علمي و نيز تحكيم مباني اخلاقي و رفتار حرفه اي را فراهم آوريد . سلامت و توفيق روز افزون سركار عالي را از درگاه خداوند بزرگ خواستارم . دكتر فاطمه السادات نيري رئيس دانشكده


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0