انتصاب دكتر صيرفي بعنوان رييس بخش واحد نوردرماني بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

انتصاب دكتر صيرفي بعنوان رييس بخش واحد نوردرماني بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي

23 12 1389

طي ابلاغ داخلي، دكتر اسماعيلي،رييس بيمارستان رازي، دكتر حسن صيرفي را بعنوان رييس بخش واحد نوردرماني منصوب كرد. متن ابلاغ به شرح زير است: بسمه تعالي جناب آقاي دكتر صيرفيدانشيار محترم گروه پوست بيمارستان رازيبا سلام و احترامبه موجب اين ابلاغ ، با توجه به توانمندي علمي ،جنابعالي با حفظ سمت ، بعنوان رياست بخش نوردرماني منصوب مي شويد.اميد است با استفاده از شايستگي علمي و تجربيات عملي ، بيش از پيش شاهد پيشرفت روزافزون آموزشي ،پژوهشي و درماني اين بخش باشيم. موفق و مويد باشيد. دكتر نفيسه اسماعيلي رييس بيمارستان رازي


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0