انتصاب خانم دکتر مریم غیاثی عضو هیات علمی گروه پوست بیمارستان رازی به سمت مسئول کارورزان گروه پوست

انتصاب خانم دکتر مریم غیاثی عضو هیات علمی گروه پوست بیمارستان رازی به سمت مسئول کارورزان گروه پوست

13 2 1388

به گزارش روابط عمومی بیمارستان رازی طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر جعفریان ریاست محترم دانشکده پزشکی خانم دکتر مریم غیاثی عضو هیات علمی گروه پوست بیمارستان رازی با توجه به توانمندی - سوابق آموزشی و پیشنهاد مدیر محترم گروه پوست به سمت مسئول کارورزان گروه پوست منصوب شدند


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0