ارتقاء یکی از اعضای هیئت علمی گروه پوست بیمارستان رازی از استادیاری به دانشیاری

ارتقاء یکی از اعضای هیئت علمی گروه پوست بیمارستان رازی از استادیاری به دانشیاری

12 2 1388

به گزارش روابط عمومی بیمارستان رازی آقای دکتر محمد جواد ناظمی عضو هیئت علمی گروه پوست بیمارستان رازی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران به رتبه دانشیاری ارتقاء یافتند از خداوند متعال برای ایشان موفقیت آرزومندیم


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0