گروه پوست

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
30 شهریور 1390
جلسه معارفه دستياران جديدالورود با مسئولين اجرايي و آموزشي بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي
27 شهریور 1390
برگزاری آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی  پوست در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی
9 مرداد 1390
برگزاري آزمون آسكي دستياران پره بورد پوست در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي
4 تیر 1390
برنامه کشیک و آنکال هیات علمی گروه پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390
4 تیر 1390
برنامه دستیاران پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390
23 خرداد 1390
برگزاري كارگاه آموزشي تزريق ژل در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي
31 اردیبهشت 1390
انتصاب دكتر مريم اخياني بعنوان رييس بخش پوست زنان بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي
12 اردیبهشت 1390
روز معلم گرامی باد
23 اسفند 1389
انتصاب دكتر صيرفي بعنوان رييس بخش واحد نوردرماني بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي
26 بهمن 1389
برگزاری جلسه آشنایی با مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه در برگزاری سمینار ها در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی
آرشیو اخبار و مقالات