نام  محمد رضا  
نام خانوادگي  ظفرقندی
گروه آموزشي گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS  فلوشيپ جراحي عروق و تروما
تخصص / PHD  متخصص جراحي عمومي
فوق تخصص  جراحی عروق
رتبه  استاد
محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشكي تهران
علايق پژوهشي 

فعاليت اجرايی (آموزشی, پژوهشی و مدیریتی)

 

سمت

محل

تاریخ انتصاب

1

عضو کمیسیون پزشکی

دانشگاه تهران

9/5/68

2

مسئول امور آموزشی و دستیاران گروه آموزشی جراحی

دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده پزشکی

13/4/69

3

قائم مقام رئیس

دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان سینا

7/9/69

4

عضو هیئت ممتحنه آزمون جامع پیش کارورزی و پذیرش دستیار کشور

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

4/10/69

5

معاون آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان سینا

25/10/69

6

رئیس درمانگاه و سرپرست بخش اورژانس

دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان سینا

7/5/72

7

عضو کمیته تخصصی جراحی عمومی شورایعالی پزشکی کشور

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

15/6/72

8

رئیس بخش جراحی عروق و تروما

دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان سینا

20/9/72

10

عضو شورایعالی اورژانس کشور

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

31/3/73

11

عضو هیئت ممتحنه دانشنامه رشته تخصصی جراحی عمومی کشور

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

4/10/73

12

عضو کمیسیون قانونی ماده 20 تشخیص امور پزشکی

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

1/12/73

13

عضو هیئت ممتحنه آزمون ارتقاء و پره بورد جراحی کشور

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

3/2/74

14

عضو کمیته کشوری پیشگیری و تشخیص زودرس سرطانهای شایع در زنان

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

6/6/75

15

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

17/9/75

16

رئیس بخش جراحی عروق و تروما

دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان سینا

24/10/75

17

رئیس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

19/6/76

18

دبیر هیئت امنا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

19/6/76

19

رئیس شورای دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

19/6/76

20

نماینده وزیر در کمیسیون دانشجویی بررسی موارد خاص

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

15/7/76

21

عضو کمیسیون هفت نفره ناظر بر انتخابات اعضاء هیئت ممتحنه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

8/2/77

22

رئیس شورای هماهنگی بهداشت و درمان استان تهران

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

از 17/5/77 تا 17/5/78

23

رئیس کمیته بهداشت مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی استان تهران

استانداری تهران

17/6/77

24

عضو هیئت امناء مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

26/3/78

25

رئیس کمیته دانشگاهی سرطان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

27/4/78

26

عضو هیئت تحریریه مجله های Acta Medica Iranica و دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

14/6/79

27

عضو کمیسیون عالی تجدید نظر پزشکی جانبازان

بنیاد مستضعفان و جانبازان

14/8/79

28

عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی

جمهوری اسلامی ایران

24/10/79

29

رئیس کل سازمان نظام پزشکی

جمهوری اسلامی ایران

5/11/79

30

عضو شورایعالی بیمه خدمات درمانی

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

5/11/79

31

رئیس کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1/1/80

32

عضو گروه تخصصی پیوند کبد مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

14/12/80

33

عضو شورایعالی نظارت بر درمان

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

13/12/81

34

عضو ستاد بحران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

28/12/81

35

عضو هیئت امناء مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1/6/82

36

مسئول کار گروه بهداشت و درمان طرح جامع امداد و نجات استان تهران

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

20/2/83

37

عضو ستاد خدمات بین المللی سلامت ایران

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

5/8/83

38

عضو انجمن جراحان عروق ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

22/9/83

39

عضو مرکز تحقیقات جراحی تروما

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1384

40

عضو انجمن ترومای ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا

1378

41

کارشناس تخصصی رشته جراحی عروق در دادسرا و هیات های انتظامی

سازمان نظام پزشکی

25/9/87 تا 25/9/89

42

عضو گروه نظارت و ارزشیابی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

11/3/88

43

عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان سینا

دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان سینا

1/1/1390

44

عضو هیئت ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته جراحی عمومی

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

28/3/90

45

عضو کمیته جذب گروه آموزشی جراحی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

6/10/90 تا 6/10/92

46

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تروما و جراحی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

27/1/91 تا 27/1/93

47

قائم مقام انجمن علمی جراحان عروق ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

4/3/91

48

مسئول کمیته آموزش انجمن علمی جراحان عروق ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

4/3/91

49

عضو هیأت امناء بیمارستان سینا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

15/4/91 تا

15/4/92

50

عضو کمیته آزمون های فوق تخصصی رشته جراحی عروق

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

11/9/91 تا 11/9/93

51

عضو کمیته آزمون های رشته جراحی عمومی

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

11/9/91 تاکنون

52

عضو هیئت مدیره گروه جراحی عمومی جامعه جراحان ایران

 

26/6/92

53

مشاور و عضو منتخب وزير در شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

7/7/92

54

رئیس مرکز تحقیقات تروما و پژوهش های جراحی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

19/06/93 تاکنون

55

مدیر گروه جراحی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

93 تاکنون

سوابق تحصيلی دانشگاهی به ترتيب تاريخ اخذ مدرک:

رديف

مدرک تحصيلی

(ليسانس...)

رشته تحصيلی

نام دانشگاه

محل دانشگاه

مدت تحصيل

تاريخ اخذ

مدرک تحصيلی

شهر

کشور

از

تا

1

دکترای عمومی

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

ایران

55

63

63

2

دکترای تخصصی

جراحی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

ایران

63

68

68

3

فلوشیپ

جراحی عروق و تروما

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران

ایران

1/2/70

1/2/72

25/3/72


سوابق خدمت دانشگاهی و غير دانشگاهی به ترتيب تاريخ:

نوع استخدام

رسمی -پيمانی

تمام وقت يا

پاره وقت

مرتبه

دانشگاهی

تاريخ

محل خدمت

 

از

تا

   

پیمانی

رسمی آزمایشی

رسمی قطعی

رسمی قطعی

رسمی قطعی

تمام وقت

تمام وقت

تمام وقت

تمام وقت

تمام وقت

عضو هیئت علمی،استادیار

عضو هیئت علمی،استادیار

عضو هیئت علمی،استادیار

عضو هیئت علمی،دانشیار

عضو هیئت علمی،استاد

7/5/68

25/5/72

19/4/75

4/12/78

28/11/83

24/5/72

18/4/75

3/12/78

27/11/83

اکنون

د.ع.پ.تهران

د.ع.پ.تهران

د.ع.پ.تهران

د.ع.پ.تهران

د.ع.پ.تهران

 
 


نوآوری علمی و مدیریت :

رديف

موضوع

زمان

مکان

توضیحات

1

2

3

تأسیس بخش جراحی عروق و تروما

راه اندازی دوره فلوشیپ جراحی عروق و تروما

درمان پسودوآنوریسم آئورت نزولی به روش آندووسکولار برای اولین بار در کشور

1373

1378

1382

بیمارستان سینا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایران

به عنوان اولین بخش جراحی عروق و تروما در دانشگاه علوم پزشکی تهران


پذیرش فلوشیپ جراحی عروق و تروما در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نخستین بار


مورد تأیید هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

4

راه اندازی بخش اندوواسکولار

1389

بیمارستان سینا

 

5

راه اندازی کارگاه آموزشی و عملی RF در درمان واریس

1389

بیمارستان سینا

 

گرايشات تخصصي 

جوایز علمی

عنوان جایزه علمی

محصول علمی ارائه شده

مکان اجرای پروژه

اسامی همکاران به ترتيب اولويت

 
 

1

رتبه سوم گروه علوم بالینی-جراحی هشتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی(1381)

مقاله مطالعه دموگرافیک و ارزیابی شدت آسیب در بیماران ترومایی بر مبنای ISS و میزان کلی موفقیت اقدامات درمانی انجام شده بصورت چند مرکزی در سطح تهران (75-76)

مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر موسی زرگر

دکنر محمدرضا ظفرقندی

دکتر محمدهادی سعید مدقق

دکتر کیومرث عباسی

 

2

رتبه سوم گروه بالینی-جراحی نهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی (1382)

مقاله طرح تحقیقاتی مرگهای قابل پیشگیری در بیماران ترومایی در بیمارستانهای سینا و شهدای تجریش از خردادماه 75 تا 76

مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمدرضا ظفرقندی

دکتر محمدهادی سعید مدقق

دکتر بهمن سیار رودسری

 

3

کسب عنوان فرایند برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران- پنجمین جشنواره دانشگاهی آموزشی شهید مطهری(1391)

راه اندازی مرکز آموزش مهارتهای پزشکی (clinical skills center) در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

   

4

جایزه حکیم جرجانی- چهاردهمین جشنواره ابن سینا (1391)

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

   

طرحهای تحقیقاتی

عنوان طرح

نوع پژوهش

همکاران اصلی

تاریخ شروع

تاریح خاتمه

محل

نتیجه

1

طرح تحقیقات حوادث و سوانح (TRAUMA)

مطالعه دموگرافیک و ارزیابی شدت آسیب در بیماران ترومایی بر مبنای ISS و میزان کلی موفقیت اقدامات درمانی انجام شده بصورت چند مرکزی در سطح شهر تهران

دکتر موسی زرگر

1375

1376

تهران-مرکز تحقیقات جراحی و ترومای سینا

پایان طرح،درحال پیگیری جهت اجرا

2

طرح تحقیقاتی مرگهای قابل پیشگیری در بیماران ترومایی در بیمارستانهای سینا و شهدای تجریش از خردادماه 75 تا 76

 

دکتر محمدهادی سعید مدقق، دکتر بهمن سیار رودسری

1377

1380

تهران-مرکز تحقیقات جراحی و ترومای بیمارستان سینا

پایان طرح،تألیف مقاله و اخذ پذیرش چاپ در The Journal of Trauma

3

شیوع و شاخصه های حوادث ناشی از کار و سنجش شدت آسیبهای حاصله بر اساس ISS در سه مرکز درمانی در سطح شهر تهران

 

دکتر کیومرث عباسی

1377

 

بیمارستان سینا، شهدای تجریش و شهید فیاض بخش

پایان طرح، تألیف مقاله و چاپ در مجله پزشکی قانونی

4

طرح تحقیقاتی بیماریابی سرطان پستان در سالهای 1370 تا 1372 در شهر تهران

 

منوچهر حسینی،صغری جاروندی،نرگس تاج دینی،شهپر حقیقت،ماندانا ابراهیمی قلعه تک،رضا رستمی و ...

1373

1374

د.ع.پ.تهران

پایان طرح

5

بررسی خطر ابتلا به انواع سرطانها در رزمندگان جنگ تحمیلی مواجهه یافته با گاز خردل

 

د.ع.پ.تهران،د.ع.پ.بقیه ا...،گروه طب حوادث، د.ع.پ.شهید بهشتی،بنیاد مستضعفان و جانبازان، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

1381

1391

د.ع.پ.تهران

پایان طرح

6

طرح ملی تحقیقاتی سوانح و حوادث «گزارش شهر تهران»

 

دکتر موسی زرگر

دکتر محمدرضا ظفرقندی

1378

1379

د.ع.پ.تهران،مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا

پایان طرح

7

طراحی،پیاده سازی و ارزشیابی نظام مراقبت از بیماران سانحه دیده در مرکز آموزشی-درمانی سینا تهران

پژوهش کاربردی

دکتر محمدرضا ظفرقندی

دکتر مازیار مرادی

15/11/82

15/12/83

بیمارستان سینا

پایان طرح

8

ارزیابی وضعیت کاربرد آنتی بیوتیک تجویز شده برای پروفیلاکسی از عفونت زخم در بخشهای جراحی عمومی بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهش کاربردی

دکتر محمدرضا ظفرقندی

دکتر موسی زرگر

دکتر احمد کاویانی

دکتر علی خاجی

   

بیمارستان سینا

بیمارستان امام خمینی

بیمارستان شریعتی

پایان طرح

9

تعیین نتایج حاصل از پیوند گرافتهای شریانی آسلولاریزه اندوتلیالیزه و مکانیزال PTFE اندوتلیالیزه در مدل حیوانی-گوسفندی

طرح بنیادی

دکتر محمدرضا ظفرقندی

دکتر امامی رضوی

دکتر سیدحسین احمدی

دکتر سلیمانی-دکتر آقاییان

1385

1387

مرکز قلب تهران

بانک پیوند اعضاء

مرکز بنیاخته

پایان طرح

10

تعیین اثرات درمانی داروی تزریقی SPLGP در بیماران مبتلا به بورگر

 

دکتر محمدرضا ظفرقندی

دکتر ایرج باقی

1385

1386

بیمارستان سینا

پایان طرح

11

مطالعه سطح سرمی هموسیستئین در بیماران با آترواسکلروز علامتدار اندام و بیماران با ترومبوز ورید عمقی در مقایسه با افراد سالم

بنیادی کاربردی

دکتر محمدرضا ظفرقندی

دکتر حسن راوری

1386

پایان 1386

بیمارستان سینا

پایان طرح

12

تولید پروتز سیلیکونی

بررسی کارایی پروتز سیلیکونی در جسد (درترمیم هرنی اینگوئینال)

کاربردی تولیدی

دکتر محمدرضا ظفرقندی

دکتر فرزاد واقف داوری

1385

پایان 1386

بیمارستان سینا

پزشک قانونی

پایان طرح

13

بررسی اثرات درمانی پیوند اتولوگ سلولهای تک هسته ای مغز استخوان(Stem Cell) و مقایسه ان با پیوند سلولهای تک هسته ای مغز استخوان به همراه G-CSF در بیماران مبتلا به ایسکمی پیشرفته و مزمن اندام تحتانی

بنیادی-کاربردی

دکتر محمدرضا ظفرقندی

دکتر حسین بهاروند

دکتر حسن راوری

1386

1388

بخش جراحی عروق بیمارستان سینا

موسسه پژوهشی رویان

پایان طرح

14

Innovation of a new Silicone Prosthesis for Inguinal Hernioplasty

کاربردی

دکتر محمد رضا ظفرقندی

دکتر داوری

1387

1388

بخش جراحی عروق بیمارستان سینا

پایان طرح

مقالات در نشريات معتبر داخلی یا خارجی

 

عنوان مقاله

نوع مقاله

مشخصات نشريه

اسامی همکاران

1

بررسی نحوه انتقال بیماران مصدوم به یک مرکز تروما در تهران

کامل

مجله دانشکده پزشکی، سال پنجاه و هفتم، شماره 1، 1378، صفحه 68-71

دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر مجید معینی

2

نظرسنجی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه با مشکلات دانشگاهها و دانشکده ها (آبان و آذر 1376)

کامل

مجله دانشکده پزشکی، سال پنجاه و ششم، شماره 4، 1377، صفحه87-91

دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر سید احمد رضایی، دکتر خسرو صادق نیت، دکتر رامین مهرداد

3

بررسی ارزش اخباری مثبت سونوگرافی در سنگهای سیستم صفراوی و عوامل مؤثر بر آن

کامل

طب و تزکیه ، شماره 31، 1377

دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر مجید معینی، عباسعلی حلاج نیا مقدم، ناهید خلیلی

4

شیوع و شاخصه های حوادث ناشی از کار و سنجش شدت آسیبهای حاصله بر اساس ISS در سه مرکز درمانی در سطح شهر تهران (بیمارستان سینا، شهدای تجریش و شهید فیاض بخش)

کامل

مجله علمی پزشکی قانونی، سال چهارم، شماره پانزدهم، دی و بهمن 1377، صفحه 10-17

دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر کیومرث عباسی

5

بررسی 3058 مورد گزارش آسیب شناسی بیماریهای پستان

کامل

مجله دانشکده پزشکی، سال پنجاه و ششم، شماره 5، 1377 صفحه 42-47

دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر ایرج حریرچی، دکتر ماندانا ابراهیمی، دکتر ندا زمانی، دکتر صغری جاروندی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد

6

اهمیت نوع سانحه و تأثیر آن در سرنوشت بیماران ترومایی

کامل

مجله دانشکده پزشکی، سال پنجاه و ششم، شماره 5، 1377، صفحه 101-108

دکتر موسی زرگر، دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر محمدهادی مدقق، دکتر کیومرث عباسی، دکتر حامد رضایی شیراز

7

بررسی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سینا با تشخیص انسداد روده طی سالهای 1373-75

کامل

مجله دانشکده پزشکی، سال پنجاه و هفتم، شماره 4، 1378،صفحه 23-32

دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر مجید معینی، دکتر ابوالفضل شجاعی فرد

8

برسی بیماران دچار ضایعات تروماتیک عروقی اندام تحتانی بستری شده در بیمارستان شهدای تجریش (69-72) و بیمارستان سینا(72-77)

کامل

طب و تزکیه، شماره 36، 1379

دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر سید محسن کاظمی، دکتر رضا کریمی گرگانی

9

Determination of prevalence of Surgical Finding in Patients with Appendicities

کامل

Acta Medica Iranica, Vol.37, No.1, 1999, Page 34-36

M.R.Zafarghandi, P.Gharagozlu, M.Mobasher

10

Unilateral Exophthalmos Caused by Traumatic Vertebral Artery to Vertebral and Jugular Vein Fistula: Problems in Diagnosis and Management

کامل

British Jornal of Neurosurgery, Vol.13, No.2, 1999, Page 201-205

A.Amirjamshidi, M.R.Zafarghandi, K.Edraki, K.Abbassioun

11

Evaluation of Complications and Benefits of Histoacry Tissue Glue Surgical Wounds

کامل

Acta Medica Iranica, Vol.37, No.2, 1999, Page 98-101

M.R.Zafarghandi, A.R.Nuri, P.Irandoost, N.Chimeh, A.Jafari

12

Primary Torsion and Idiopathic Segmental Infarction of Omentum

کامل

Medical Journal of the I.R.Iran, Vol.10, No.4, 1997, Page 271-278

M.R.K.Motamedi, M.R.Zafarghandi, M.H.S.Modaghegh

13

Characteristics and Outcome of Injured Patients in Urban Trauma Centers in Iran

کامل

The Journal of Trauma, Vol.48, No.3, 2000, Page 503-507

Majid Moini, Hamed Rezaishiraz, M.R.Zafarghandi

14

Pathologic Findings in Acute Appendicitis: A Prospective Study of 73 Variables

کامل

Acta Medica Iranica, Vol.37, NO.4, 1999, Page 237-241

M.R.Zafarghandi, K.M.Ardalan

15

Smoking and Buerger’s disease: “Our Experience”

کامل

Journal of Islamic Medical Association of North America, Vol.32, No.1, July 2001, Page 48

M.R.Zafarghandi, J.Salimi, E.Ebrahimi

16

بررسی آینده نگر نتایج 214 مورد جراحی با تشخیص آپاندیسیت از میان 611 مورد بیمار مبتلا به شکم حاد در بیمارستان سینا

کامل

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 21، شماره 1، بهار 1382، صفحه

27-33

دکتر پرهام قراگوزلو، دکتر مریم نوع پرست، دکتر کورش معز اردلان

17

Preventable Trauma Death in Tehran: An Estimate of Trauma Care Quality in Teaching Hospitals

کامل

The Journal of TRAUMA, Vol.55, sep.2003, Page 459-465

M.R.Zafarghandi,MD

M.H.S.Modaghegh, MD

B.S.Roudsari,MD

18

مقایسه آسیبهای غیر نافذ در تصادف وسایل نقلیه موتوری بین دو گروه بیماران سرنشین و پیاده

کامل

مجله دانشکده پزشکی، سال 61، شماره 5، 1382

دکتر محمدحسن محقق، دکتر محمودرضا زعیم، دکتر هادی سعید مدقق، دکتر محمدرضا ظفرقندی

19

متغیرهای فردی و بیمارستانی در بیماران فوت شده دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1376

کامل

مجله دانشکده پزشکی، سال 62، شماره9، صفحات 762 تا 767، 1383

دکتر علی محمد حاجی زینعلی،

دکتر محمدرضا ظفرقندی

20

بررسی بروز انواع سرطان در رزمندگان مواجهه یافته با گاز خردل در استان اصفهان

کامل

مجله دانشکده بهداشت، پاییز 85، دوره 4، شماره 3

دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر هلاکویی

21

میزان رضایت بیماران بستری از فرایند پذیرش بیمار در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

کامل

مجله پژوهشی حکیم، پاییز 1384، شماره 3، دوره 8، صفحات 31-38

دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر سید احمد رضایی، حمیدرضا خلخالی

22

گزارش بیمار با سودوآنوریسم شریان گلوته آل و درد سیاتیک

کامل

مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تابستان 1383 ،شماره 2، دوره 22، صفحات 122-129

دکتر محمدرضا ظفرقندی، ابوالفضل شجاعی فرد

23

Subfacial Endoscopic Perforator Surgery: An Analysis of Early Clinical Outcomes

کامل

کتاب کنگره مالزی- آگوست 2006

7th ICASVS

دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر جواد سلیمی، دکتر عزت صادقی، دکتر ایرج باقی، دکتر وحید حمیدی

24

A Prospective Comparison of Patency Rate, Thrombosis & Nfection in Two Sizes (6mm, 8mm) Expanded Polytetrafluoroethylene Grafts for Hemodialysis Access

کامل

کتاب کنگره مالزی- آگوست 2006

7th ICASVS

دکتر حسن توکلی،دکتر جواد سلیمی، دکتر محمدرضا ظفرقندی

25

Vascular Trauma in An Urban Trauma Center: Associated Injuries&management

کامل

کتاب کنگره مالزی- آگوست 2006

7th ICASVS

دکتر جواد سلیمی، دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر مرتضی تقوی، دکتر محمدرضا زارعی

26

ارتباط مواجهه با عامل خردل گوگردی و سرطان در رزمندگان جنگ تحمیلی در استان اصفهان

کامل

مجله دانشکده بهداشت،دوره 4، شماره3، پاییز85، صفحات 15-23

دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر گیلاسی، دکتر قانعی، دکتر هلاکویی، دکتر محمودی، دکتر سروش، دکتر دولتیاری، دکتر اردلان

27

Concomitant carotid endarterectomy and coronary artery bypass grafting versus staged carotid stenting followed by coronary artery bypass grafting

کامل

The Journal of

Cardiovascular Surgery (Torino)

2008 Apr, 49(2): 285-8

K.Abbasi, M.Fadaei Araghi, M.R.Zafarghandi,

A.Karimi, H.Aahmadi,

M.Marzban, N.Movahedi, S.Hesameddin Abbasi, N.Moshtaghi

28

The Patency Rate and Complications of polytetrafluoroethylene Vascular Access Grafts in Hemodialysis Patients: A Prospective Study from Iran

کامل

Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation

2008;19(2):280-285

Javad Salimi,

Mohammad R. Zafarghandi

29

Short-Term Outcome of Endovascular Repair of Aortic Aneurysms with Stent Grafts: Initial Results of the First Consecutive Series of Endovascular Aortic Repair in Iran

کامل

Official Journal of the

IRANIAN HEART ASSOCIATION

Volume9, number 1

Spring 2008: 6-13

A.M.Haji zeinali, M.Marzban, M.R.Zafarghandi, M.Shairzad, Sh.Shirani, M.Alidoosty, M.Salarifar, E.Nematipour, H.Poorhoseini, E.Kasaeian, D.Kazemi saleh, B.Haghighat, M.Arafat

30

Evaluation of the Therapeutic and Adverse Effects of Endo Venous Laser Treatment(EVLT) in Patients with Varicose Great Saphenous Vein(GSV) and Sapheno Femoral Junction (SFJ) Incompetence

کامل

The journal of Vascular and endovascular surgery- vol.43, num.2

April/may 2009 178-184

M.R. Zafarghandi M.D.

SH. Akhlaghpour M.D.

Halimeh mohammahi, M.D.

Ali abbasi, M.D.

31

Impact of diabetes mellitus on peripheral vascular disease concomitant with coronary artery disease patients

کامل

مجله مرکز قلب تهران

(Accepted)

M.Marzban, M.R.Zafarghandi, M.fadaei Araghi, A.A.karimi, H.Ahmadi, N.Movahedi, K.Abbasi, N.Moshtaghi

32

A Rare Complication of internal jagular vein catheterization: innominate-subclavian junction psudoaneurysm

کامل

Artifical Organs 2009

33(3):296-297

M.R.Zafarghandi M.D.

M.Moini M.D.,

M.Esfahani M.D., M.R.Rasouli M.D.

33

ترومای قفسه سینه: بررسی شدت آسیب در 342 بیمار

کامل

مجله دانشکده پزشکی، دوره 66، شماره 11،

بهمن 1387، صفحه 834-831

هادی احمدی املی، محمدرضا ظفرقندی،

حسن توکلی، مهدی داوودی، پاتریشیا خشایار

34

پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان خودی جهت درمان بیماری بورگر و آترواسکلروز اندام تحتانی

کامل

کتابچه سی و سومین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران . 19 تا 23 اردیبهشت ماه 88 .

صفحه 28

دکتر حسن راوری، دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر حسین بهاروند، دکتر رمضانعلی شریفیان، دکتر عبدالرضا فاضل، کسری معظمی

35

بررسی نتایج درمانی و عوارض لیزر داخل وریدی در بیماران مبتلا به واریس صافنوس بزرگ با نارسایی صافنوفمورال جانکشن

کامل

کتابچه سی و سومین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران . 19 تا 23 اردیبهشت ماه 88 .

صفحه 31

دکتر محمدرضا ظفرقندی

دکتر شهرام اخلاقپور

36

Endovascular treatment of thoracic aorta aneurysm and dissection with stent grafts in high risk patients for open surgical repair in catheterization laboratory

 

سمپوزیوم بین المللی ائورت- مشهد

20/9/87- کتاب خلاصه مقالات- صفحه 21

علی محمدحاجی زینعلی، محراب مرزبان، محمدرضا ظفرقندی، محمد علیدوستی، عرفات منصور، ناهید شفیعی

37

Sciatic nerve compression resulting from posttraumatic pseudoaneurysm of the superior gluteal artery: A case report and literature review

کامل

Journal of Trauma – Injury, Infection and Critical Care, 66(6), pp. 1731-1734

2009

Zafarghandi, M.R. , Akhlaghi, H., Shojaiefard, A., Farshidfar, F.

38

Buerger's Disease in Tehran University of Medical Sciences Hospital A Fifteen Years Study

کامل

Acta Medica Iranica,

Vol.47, No.3(2009)

p.215-219

J. Salimi , M.R.Zafarghandi,

P.Khashayar. , M.Ebrahimi.

39

Serum homocysteine in deep venous thrombosis, peripheral atherosclerosis and healthy Iranians: a cese-control study

کامل

Pakistan journal of Biological Sciences, 2009

ISSN 1028-8880

2009 asian network for scientific information

H. Ravari, M.R.Zafarghandi, D.Alvandfar, S.Saadat

40

Safety and efficacy of granulocyte-colony-stimulating factor administration following autologous intramuscular implantation of bone marrow mononuclear cells: a randomized controlled trial in patients with advanced lower limb ischemia

 

Cytotherapy. 2010 Oct;12(6):783-91

Zafarghandi MR, Ravari H, Aghdami N, Namiri M, Moazzami K, Taghiabadi E, Fazel A, Pournasr B, Farrokhi A, Sharifian RA, Salimi J, Moini M, Baharvand H.

41

Decreasing trend of tumor size and downstaging in breast cancer in Iran: Results of a 15-year study

 

Eur J Cancer Prev2010 European Journal of Cancer Prevention, 19(2), pp. 126-130

Harirchi I, karbakhsh M, Montazeri A, Ebrahimi M, Jarvandi S, Zamani N, Momktahen A, kashefi A, Zafarghandi M.R.

42

Incidence of cancer in Iranian sulfur mustard exposed veterans: a long-term follow-up cohort study.

 

Cancer Causes Control -2013 Jan;24(1):99-105

Zafarghandi MR, Soroush MR, Mahmoodi M, Naieni KH, Ardalan A, Dolatyari A, Falahati F, Mirmohammadkhani M, Mousavi B, Ghanei M.

43

Comparison of results of placement of cuffed –tunneled hemodialysis catheter in internal jugular vein with subclavian vein for long -term dialysis

 

polski

przegląd chirurgiczny

2013, 85, 3, 235–191

Mohammad -Reza Zafarghandi 1, Iraj Nazari 2, Morteza Taghavi 3, Javad Salimi 3, Majid Moini3, Shahnam Askarpour4

44

Cervical Sympathetic Schwannoma :Report of tow cases and Review of the Literature .

 

Acta Medica Iranica 2014. 52(7):569-574

Iraj Nazari , Maryam H . Esfehani , Mohsen Nouri , Ahmad R . Naeemi , Javad Salimi , Mohammad R. Zafarghandi

,

سرپرستی پايان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکترا

عنوان پايان نامه

عنوان دوره تحصيلی

تاريخ

محل انجام

اسامی همکاران به تربيب اولويت

(شامل نام متقاضی)

سمت در ارتباط با پايان نامه

کارشناسی ارشد

دکتری عمومی گروه پزشکی

دوره تخصصی

شروع

پايان

     

1

بررسی ترومای قفسه صدری در 100 مورد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سینا

 

*

 

1369

1370

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رامین زیادلو

استاد راهنما

2

بررسی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سینا با تشخیص انسداد روده طی سالهای 73-75

   

جراحی عمومی

1377

1377

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ابوالفضل شجاعی فرد

استاد راهنما

3

بررسی موارد ترومبوآمبولی شریانی اندامها در بیمارستان سینا بین سالهای 1370 تا 1376

   

جراحی عمومی

1377

1377

دانشگاه علوم پزشکی تهران

نصیر نصیری شیخانی

استاد راهنما

4

نیرونوکسیکوز و روشهای درمانی آن

 

*

 

1369

1370

دانشگاه علوم پزشکی تهران

احمد دانش

استاد راهنما

5

اسپلنورافی بجای اسپلنکتومی در تروماهای وارد به طحال

 

*

 

1369

1370

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محسن رضوانی

استاد راهنما

6

تحقیقی پیرامون پریتونیتهای ناشی از اولسر پپتیک پرفوره در بیمارستان سینا طی سالهای 1364 تا 1374

   

جراحی عمومی

1375

1375

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رامین بقائی تهرانی

استاد راهنما

7

بررسی بیماران دچار ضایعات تروماتیک عروقی اندام تحتانی بستری شده در بیمارستان شهدای تجریش از سال 1369 لغایت 1372 و بیمارستان سینا از سال 1372 تا 1377

 

*

 

1378

1378

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سید محسن کاظمی

رضا کریمی گرگانی

استاد راهنما

8

بررسی مقایسه ای شرایط مطلوب و موجود در بخشهای مراقبت ویژه (ICU) در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

   

جراحی عمومی

1373

1374

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رامش عمرانی پور

استاد راهنما

9

روشهای تشخیصی در ترومای شکم و مقایسه 2 ساله (Tap)DPT و DPL (لاواژ) در بیمارستان سینا

 

*

 

1375

1376

دانشگاه علوم پزشکی تهران

زهره کاشی

استاد راهنما

10

سنجش سطح آگاهی دستیاران گروههای جراحی،داخلی،کودکان و زنان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از CPR

 

*

 

1373

1373

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سعید کارآموزیان

سعید ضیایی

استاد راهنما

11

بررسی آماری کیفیت سنگهای صفراوی در 200 مورد عمل شده در بیمارستانهای سینا و امیراعلم

 

*

جراحی عمومی

1372

1372

دانشگاه علوم پزشکی تهران

لعبت گرانپایه

استاد راهنما

12

بررسی و درمان اولسر پپتیک بعد از عمل جراحی

   

جراحی عمومی

1372

1373

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهدی عسگری

استاد راهنما

13

عوارض ریوی بعد از عمل جراحی

 

*

 

1372

1373

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رضا صادقی

استاد راهنما

14

ارجحیت ترمیم فتق به روش Sholdice به روش Bassini

 

*

 

1373

1374

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مختار خسروی

استاد راهنما

15

بررسی چهل مورد بیمار برگر بستری در بیمارستان سینا و مقایسه شیوع سنی با آمار جهانی

   

جراحی عمومی

1374

1374

دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلال رضایی

استاد راهنما

16

تنفس مصنوعی و بررسی کاربرد آن در آی سی یو بیمارستان سینا

   

جراحی عمومی

1373

1374

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجید معینی

استاد راهنما

17

بررسی مقایسه ای آنستزی لوکال در انواع ترمیمهای هرنی اینگوئینال

   

جراحی عمومی

1372

1372

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمد کزازی

استاد راهنما

18

بررسی سرنوشت بیماران با آسیب قفسه سینه بر اساس درجه شدت آسیب (ISS) در بیمارستانهای شهر تهران در سالهای 1375-1376

   

جراحی عمومی

1379

1379

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهدی داودی

استاد راهنما

19

طرح تحقیقاتی بیماریابی سرطان پستان در سالهای 1370 الی 1372 در شهر تهران

 

*

 

1373

1374

دانشگاه علوم پزشکی تهران

منوچهر حسینی، صغری جاروندی،نرگس تاج دینی، شهپرحقیقت، ماندانا ابراهیمی قلعه تک، رضا رستمی و...

استاد راهنما

20

بررسی مرگ و میرهای متعاقب تروما

در بیماران ارجاع شده به بیمارستانهای سینا،شهدای تجریش،فیاض بخش از خردادماه 1375 تا تیرماه 1376

 

*

 

1377

1378

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهرزاد غلامپور

اسدا... شاکری

استاد مشاور

21

بررسی نحوه انتقال 200 بیمار تروماتیزه بستری در بخش اورژانسِ یک بیمارستان سینا از اول فروردین ماه 1374 تا پانزدهم خردادماه 1374

 

*

 

1374

1374

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سید غلامرضا حسینی

جعفری لواسانی

استاد راهنما

22

بررسی عوارض ناشی از استفاده چسب بافتی Histoacryl در بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستانهای شهدا،سینا،شریعتی و رازی و عوامل مؤثر بر آن

 

*

 

1376

1377

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمدعلی جعفری ندوشن

نرگس چیمه

پیام دیندوست

استاد راهنما

23

بررسی بیماران ترومایی دچار شکستگی لگن در بیمارستان سینا از سال 73 تا 77

 

*

 

1378

1378

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرتضی جوانمردی

استاد مشاور

24

تعیین شیوع یافته های بالینی و غیر بالینی آپاندیسیت حاد در بیماران مراجعه کننده با شکایت درد حاد شکم به بیمارستان سینای تهران در مدت شش ماه

 

*

 

1376

1377

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهرداد مبشر

مریم نوع پرست

سیدرضا هاشمی

استاد راهنما

25

بررسی میزان مرگ و میر در بیماران ترومایی پیاده و سرنشین در تصادفات شهری مراجعه کننده به بیمارستانهای تهران سالهای 75-76

   

جراحی عمومی

1379

1380

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمدحسن محقق

استاد مشاور

26

بررسی جنبه های مختلف شکایات مطرح شده از پزشکان ارجاعی به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلانی ایران در سال 1380

 

*

 

1383

1383

دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهنام صفر پورسیما

استاد راهنما

27

مقایسه شدت و نوع جراحات وارده به سر و صورت با استفاده از حدول (AIS) در بین موتور سواران تصادفی دارای کلاه ایمنی و بدون کلاه ایمنی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستاهای سینا، شریعتی و امام حمینی در سال 1383 و بررسی عوامل موثر بر آن

 

*

 

1384

1384

دانشگاه علوم پزشکی تهران

حامد اخلاقی

علی ادیبی

استاد راهنما

28

بررسی بروز انواع سرطان در رزمندگان مواجهه یافته با گاز خردل در استان اصفهان

رشته اپیدمیولوژی

   

1384

1384

دانشگاه علوم پزشکی تهران

حمیدرضا گیلاسی

استاد راهنما

29

مقایسه نتایج اندارترکتومی وو استنت گذاری کاروتید در بیماران کاندید CABG از سال 1381 لغایت 1386 در مرکز قلب تهران

   

جراحی عمومی

 

1387

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محسن فدایی

استاد راهنما

30

بررسی تظاهرات بالینی اولیه، عوامل خطر و نتایج حاصل در بیماران بدون علامت و علامتدار دچار تنگی شرائین کاروتید منجر به عمل جراحی اندارترکتومی در بیمارستانهای سینا، امام خمینی و شریعتی 86-72

 

*

   

1387

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرشاد فرشیدفر

استاد راهنما

31

بررسی نتایج و عوارض لیزردرمانی داخل وریدی در بیماران مبتلا به واریس صافنوس بزرگ با نارسایی صافنوفمورال جانکشن

   

جراحی عمومی

 

1388

دانشگاه علوم پزشکی تهران

حلیمه محمدی

استاد راهنما

32

مقایسه میانگین سطح سرمی هموسیستئین در بیماران با آترواسکلروز علامتدار اندام و بیماران با ترومبوز ورید عمقی در مقایسه با افراد سالم

   

جراحی عمومی

 

1388

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارا الوندفر

استاد راهنما

33

بررسی اثرات درمانی آنژیوژنز بر روی بیماران با ایسکمی مزمن اندام تحتانی بوسیله پیوند سلولهای تک هسته ای مغز استخوان با یا بدون G-CSF

   

جراحی عمومی

 

1388

دانشگاه علوم پزشکی تهران

عبدالرضا فاضل

استاد راهنما

34

بررسی تأثیرگذاری ارائه فرم های اختصاصی رضایت آگاهانه جراحی های الکتیو بر میزان آگاهی و رضایتمندی بیماران در خصوص بیماری و عمل جراحی در بخش های جراحی بیمارستان امام خمینی و سینا

       

1390

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مریم عباسی نژاد

استاد مشاور

35

بررسی ایمنی و روند بهبود زخم به کمک پیوند مکرر سلولهای تک هسته ای مغز استخوان در بیماران مبتلا به ایسکمی اندام تحتانی مراجعه کننده به بخش جراحی عروق بیمارستان سینا 90-88

   

جراحی عمومی

1389

1391

دانشگاه علوم پزشکی تهران

حمید میرزایی

استاد راهنما

36

بررسی میزان اثر دراز مدت آنژیوپلاستی شریانهای زیر زانو در بیماران دیابتی با critical ischemia اندام تحتانی در بیمارستان سینا از سال 1389 تا 1390

   

جراحی عمومی

 

1392

دانشگاه علوم پزشکی تهران

عباس رشیدی

استاد راهنما

37

بررسی نتایج و عوارض لیزردرمانی داخل وریدی در بیماران مبتلا به واریس صافنوس بزرگ با نارسایی صافنوفمورال جانکشن

   

جراحی عمومی

 

1392

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ساناز کریمی

استاد راهنما

28

بررسی حجم مؤثر معده پس لز عمل جراحی پلیکاسیون معده در بیماران دچار چاغی مفرط مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سال 91

   

جراحی عمومی

 

1393

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسعود شریفیان

استاد راهنما

29

مقایسه نتایج و پیامدهای حاصل از رادیوفرکونسی تحت گاید اولتراسونوگرافی در مقایسه با روش معمول جراحی در درمان واریس ورید صافن

   

جراحی عمومی

 

1393

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارا الوندفر

استاد راهنما

30

مقایسه نتایج و پیامدهای حاصل از فوم اسکروتراپی تحت گاید اولتراسونوگرافی در مقایسه با روش معمول جراحی stab avulsion Ambulatory phlebectomy در درمان واریس وریدهای کوچک ساق پا

   

جراحی عمومی

 

1393

دانشگاه علوم پزشکی تهران

حسین فرسویان

استاد راهنما

سخنرانی ها :

عنوان سخنرانی

تاريخ ارائه

نام گردهمایی

کشور برگزار کننده

1

کاربرد روش پریتونئال در ترمیم انواع هرنی ها و گزارش 20 مورد آن

15/12/68

چهارمین کنگره سالیانه پزشکی ابن سینا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

نقش عمل PGV در اولسر پپتیک و گزارش 8مورد

16/12/68

چهارمین کنگره سالیانه پزشکی ابن سینا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

3

روش حفظ و ترمیم طحال در ترومای شکم

17/12/68

چهارمین کنگره سالیانه پزشکی ابن سینا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

4

ترومای عروق

31/3/72

برنامه مدون بازآموزی جراحی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

5

بررسی مقایسه ای جراحی فتق به روش بیحسی موضعی

31/3/72

هفتمین کنگره پزشکی ابن سینا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

تغذیه در بیمار ترومایی

29/4/72

سمینار تروما

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

7

بررسی ضایعات عروق در تروماهای اندام

2/8/72

دومین کنگره و برنامه مدون بازآموزی جراحی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

8

پیوند عضو قطع شده

30/1/73

هشتمین کنگره سالیانه پزشکی ابن سینا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

9

بیماریهای حاد شریانی

26/7/74

سمینار بازآموزی بیماریهای جراحی

دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

10

نکته های مهم در ترومای عروق

29/9/74

اولین همایش و بازآموزی فوریتهای شایع در رشته های داخلی و جراحی

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی خراسان

11

ضایعات عروقی اندام تحتانی در ترومای اطفال

28/7/77

هفتمین سمینار بازآموزی ارتوپدی:تروای اندام تحتانی و ستون فقرات در اطفال

دانشگاه علوم پزشکی تهران

12

بررسی 3085 مورد گزارش آسیب شناسی پستان

23/8/77

دهمسن سمینار سالیانه انستیتوکانسر (سرطان پستان)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

13

درگیری تومورال عروق بزرگ سر و گردن

11/3/78

سمینار سرطانهای سر و گردن

دانشگاه علوم پزشکی تهران

14

کاروتید اندارترکتومی

18/3/78

ششمین سمینار بیماریهای مغز و اعصاب و الکتروفیزیولوژی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

15

Smoking and Buergers Disease: our Experience

6/5/80

سی و چهارمین اجلاس سالانه و ششمین اجلاس بین المللی و همایش علمی انجمن اسلامی پزشکی امریکای شمالی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

16

Preventable Trauma Death

15/7/81

همایش سراسری طب نظامی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ...(عج)

17

ضرورتهای اسکربنینگ و تشخیص زودرس سرطان پستان

1/8/81

همایش سالیانه تومورهای پستان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

18

تریاژ

3/12/81

اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

موسسه اموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران(هلال احمر)

19

استراتژی های دانشگاهی برای ارتقای کیفیت در سیستم اورژانس

6/12/81

اولین همایش سراسری ارتقاء کیفیت در مدیریت اورژانس

دانشگاه علوم پزشکی تهران

20

تریاژ

6/3/82

اولین کنگره بهداشت،درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

بسیج جامعه کشوری

21

تریاژ

13/12/82

چهارمین همایش پزشکان عمومی ساسر کشور

سالن همایشهای رازی

23

سرطانهای پانکراس

17/11/83

19/11/83

همایش سرطانهای دستگاه گوارش

تالار امام بیمارستان امام خمینی

24

کنفرانس

10/8/84

20/10/84

کنفرانس علمی ادواری(هفتگی)گروه آموزشی بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

25

لیزر در درمان واریس

24/9/84

کنفرانس علمی انجمن جراحان عروق ایران

بیمارستان شهدای تجریش

26

Epidemiologic Features of Facial Injaries Among Motorcyclists Using Abbreviated Injury Scale(AIS)

30/9/84

1/10/84

21-22 دسامبر 2005

نخستین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

دانشگاه تهران

27

Seps در نارسایی وریدی

20/10/84

بیماریهای وریدی

بیمارستان شهدای تجریش

28

بررسی آینده نگر میزان کارایی یک ساله در 102 مورد گرافت عروقی تترافلورواتیلن در بیماران همودیالیزی

5/11/84

7/11/84

Vascular Access & Dialysis

مرکز تحقیقات جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد-ایران

29

Access Surgery & Dialysis

5/11/84

7/11/84

Vascular Access & Dialysis

مرکز تحقیقات جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد-ایران

30

آسیبهای عروقی

3/12/84

5/12/84

همایش سالیانه ارتوپدی

تالار امام بیمارستان امام خمینی

31

TOS (Thoracic Outlet Syndrome)

مسائل روز ارتوپدی بالغین و اطفال

3/12/84

5/12/84

چهاردهمین همایش سالیانه ارتوپدی

تالار امام بیمارستان امام خمینی

32

نحوه رسیدگی به بیمار ترومایی در صحنه نبرد

15/12/84

سومین کنگره سراسری طب نظامی

تالار رازی

33

آنوریسم آئورت شکمی : درمان اندوواسکولار (اندوگرافت)

30/2/85

بیماریهای آنوریسمال شریانی

تالار تصویر برداری بیمارستان امام خمینی

34

خونریزی از واریس مری (اندیکاسیونهای عمل)

21/4/85

جراحی کبد و مجاری صفراوی

تالار امام بیمارستان امام خمینی

35

درمان اندوواسکولار انسداد شریانهای محیطی

23/11/85

بیماریهای شریانی

تالار امام بیمارستان امام خمینی

36

Subfacial Endoscopic Perforator Surgery: An analysis of early clinical outcomes

25/5/85

28/5/85

7th ICASVS

مالزی

37

روشهای جدیدی در درمان واریس

9/8/85

کنفرانسهای عمومی بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

38

بررسی اثرات سرطان زایی مواجهه با گاز خردل در مصدومین شیمیایی

9/5/85

بررسی اثرات سرطان زایی مواجهه با گاز خردل در مصدومین شیمیایی

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

39

لیزر در واریس

18/8/85

واریس و نارسایی مزمن وریدی

بیمارستان امام خمینی

40

1- Epidemiologic feature of facial injuries among Motorcyclists using abbreviated injury scale. AIS.

2- Sciatic nerve compression after shrapnel injuries a post-traumatic pseudoaneurysm of the superior Gluteal artery.

14/09/2006

کنگره استرالیا(فعالیت سالانه)

Trauma 2006-Australia

میلتون - استرالیا

41

سرطان پستان

18/8/85

19/8/85

دومین کنگره سرطان پستان (کد 1103665)

تالار امام بیمارستان امام خمینی

42

Stroke

22/3/86

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا

بیمارستان سینا- تالار شهید شبانی

43

Vagus Nerve Stimulation & Epilepsy Treatment

5/4/86

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا

بیمارستان سینا- تالار شهید شبانی

44

ارزیابی پای دیابتی

8-6 آذرماه 1386

کنگره جراحی عروق و دیابت

بیمارستان سینا- تالار امام حسین

45

ماستکتومی

26-24 دیماه1386

سمینار بیماریهای پستان

بیمارستان شهدای تجریش

46

Vascular Access Problems

دیماه 1386

کنفرانس درمان اندوواسکولار بیماریهای آئورت

هتل سیمرغ تهران

47

کنفرانس بررسی اثر Stem Cell در رژنراسیون عروقی

27 دیماه 1386

 

بیمارستان شهدای تجریش

48

اندارترکتومی

13/2/87

سمینار بررسی تنگی کاروتید

مرکز قلب شهید رجایی

49

ترومای عروق اندام ها اولویت بندی در بررسی و درمان بیماران multiple trauma درمان جراحی در هیپرتانسیون پورت

14/2/87

الی

17/2/87

سی و دومین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران

تالار رازی

50

Carotid Endarterectomy Vs Carotid Stending

26/2/87

کنفرانس ماهانه انجمن جراحان عروق ایران

بیمارستان شهدای تجریش

51

ترومای شکم، لگن و اندام ها

1/3/87

چهارمین کنگره سراسری علمی کاربردی طب نظامی نیروهای مسلح

دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا

52

نقش جراحی عروق در درمان زخم پای دیابتی

25/7/87

کارگاه یکروزه پای دیابتی

مرکز تحقیقات غدد-دانشگاه تهران

53

پانل ترومای ادراری و زنان

پانل ترومای اندام

24/7/87 الی 26/7/87

سمینار سه روزه تروما

تالار فارابی کرمان

54

Endovenous laser ablation(EVLA) in male and females with varicose great saphenous vein(GSV) and incompetent sapheno-femoraljunction(SFJ):an ambulatory single center experience

29 آبان 87

19 نوامبر 2008

16th congress of Iranian Heart Association

(IHA)

مرکز همایشهای صدا و سیما

55

ارزش معاینه و توجه به سناریوی بیماران دچار تروما

6/9/87

بیست و سومین برنامه بازآموزی میان دوره ای جامعه جراحان ایران-شاخه اصفهان

مرکز پزشکی الزهرا-اصفهان

56

درمانهای جدید غیر جراحی در واریس اندام تحتانی و عوارض آن

8/9/87

دومین کنگره جراحی عروق و تروما

دانشگاه شهید بهشتی

تالار همایشهای امام علی(ع)

57

مشکلات انجام درمانهای اندوواسکولار در ایران

7/9/87

دومین کنگره جراحی عروق و تروما

دانشگاه شهید بهشتی

تالار همایشهای امام علی(ع)

58

درمان اندوواسکولار در آنوریسم های آئورت شکمی

7/9/87

دومین کنگره جراحی عروق و تروما

دانشگاه شهید بهشتی

تالار همایشهای امام علی(ع)

59

پانل آئورت

20/9/87

سمپوزیوم بین المللی آئورت

مشهد- بیمارستان رضوی

60

سلول درمانی و آنژیوژنز

5/10/87

کنفرانس کاربرد سلولهای بنیادی در طب ترمیمی

سالن همایش های پژوهشکده رویان

61

 

26-24/7/87

سمینار تروما

کرمان

62

نوآوری و تکنیکهای جراحی در دوران دفاع مقدس

13/11/87

کنگره نوآوریها و دستاوردهای سی ساله علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

سالن همایشهای رازی

63

انسداد عروق مزانتر

17/11/87

بازآموزی مدون جامعه جراحان ایران

بیمارستان دی

64

نقش جراحی در درمان بیماریهای شریان کلیه

27/1/88

 

مرکز قلب تهران

65

تنگی های کاروتید-اقدامات انترونشنال یا جراحی

10/2/88

بیست و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران

هتل المپیک تهران

66

خونریزی دستگاه گوارش

19/2/88

سی و سومین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران

مرکز همایشهای رازی

67

Penetrating Trauma

20/2/88

سی و سومین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران

مرکز همایشهای رازی

68

بررسی نتایج درمانی و عوارض لیزر داخل وریدی در بیماران مبتلا به واریس صافنوس بزرگ با نارسایی صافنوفمورال جانکشن

23/2/88

سی و سومین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران

مرکز همایشهای رازی

69

پلی تروما و صدمات عروقی

18/4/88

سمینار پلی تروما

بیمارستان آتیه

70

واریس

21/7/88

کنفرانس واریس

بیمارستان سینا

71

سندرم خروجی قفسه سینه (TOS)

25/9/88

اولین کنگره جراحی و توانبخشی دست

سالن همایشهای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

72

توموربورد جراحی

1/10/88

کنفرانس تومور بورد جراحی

بیمارستان سینا

73

ایسکمی مزمن مزانتر

24/10/88

کنفرانس ماهانه جراحی عروق

بیمارستان شهدای تجریش

74

نقش new adjuvant در سرطان معده

15/11/88

برنامه مدون بیماریهای معده و مری در جراحی

بیمارستان سینا

75

بیست و یکمین کنگره تخصصی فیزیوتراپی

21-23 /2/1389

کنگره علمی

دفتر انجمن فیزیوتراپی

76

استفاده از سلولهای بنیادی در مشکلات عروقی اندام

1/12/88

سمینار

مشهد

77

درمان ایسکمی شدید اندام تحتانی

11/9/1389

سمپوزیوم

مرکز قلب تهران

78

تازه های لیزر در درمان واریس

2/10/1389

همایش سالیانه

سالن اصلی شادروان غرضی بیمارستان میلاد

79

زخم های عروقی اندام های انتهایی

20/11/1389

کارگاه آموزشی دوره جامع مدیریت زخم

سالن کنفرانس بیمارستان خاتم الانبیا

80

ترومای عروق بزرگ در صدمات قفسه سینه

7/11/1389

کنگره جامعه جراحان ایران

بیمارستان لاله

81

نقش لیزر در درمان واریس اندام تحتانی

28/11/1389

کنگره لیزر ایران

بیمارستان امام خمینی- تالار امام

82

پانل ارزیابی اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه بیمار ترومایی

28/11/1389

کنفرانس برخورد بالینی با بیماران مولتیپل تروما

بیمارستان سینا- تالار امام حسین

83

پانل اقدامات درمانی تخصصی

28/11/1389

کنفرانس برخورد بالینی با بیماران مولتیپل تروما

بیمارستان سینا- تالار امام حسین

84

پانل برخورد با ترومبوآمبولی و کانسر

28/11/89

سمینار تروموبوآمبولی و سرطان

هتل پارسیان اوین

85

تنگی کاروتید

23/1/90

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا

بیمارستان سینا- تالار امام حسین

86

تومور بورد جراحی

6/2/90

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا

بیمارستان سینا- تالار امام حسین

87

دیسلوکیشن زانو و آسیبهای عروقی

19-16/2/90

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

88

روش های مختلف تعبیه کاتتر و ایجاد Access در بیماران همودیالیزی

19-16/2/90

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

89

عوارض درازمدت AVF و درمان آن

19-16/2/90

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

90

روشهای درمان با حفظ فیستول

19-16/2/90

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

91

AVF بایدها و نبایدها

19-16/2/90

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

92

فیستول های شریانی و و ریدی

19-16/2/90

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

93

کاربرد روش اندوواسکولار

19-16/2/90

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

94

........................

   

95

آسیب های عروقی در ترومای نافذ گردن

18/2/91

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

96

چگونگی برخورد با صدمات عروقی گردن و اندام ها

18/2/91

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

97

پانل استفاده از Imaging در تشخیص و درمان

18/2/91

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

98

پانل چگونگی برخورد با صدامت عروقی گردن و اندام ها

18/2/91

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

99

ترومای گردن

6/4/91

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

100

اندوواسکولار- معرفی case

2/6/91

دومین همایش جراحان عروق ایران

بیمارستان شهدای تجریش

101

پانل برخورد با VTE در بیماران جراحی

31/6/91

هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران

 

102

نقش دستیاران در فرایند اموزش پزشکی

4/7/91

جشن دانشجویان جدیدالورود

بیمارستان سینا

103

ایسکمی اندام و واریس

17/7/91

کلاس جراحی

بیمارستان سینا

104

جایگاه جراحی کم تهاجمی در درمان واریس

18/8/91

کنگره جراحی

مشهد

105

تکنیک اندارترکتومی

16/9/91

سمپوزیوم تنگی شریان کاروتید - انجمن سکته مغزی ایران

B بیمارستان قلب شهید رجایی سالن

106

پانل - بحث و بررسی نهایی

16/9/91

سمپوزیوم تنگی شریان کاروتید - انجمن سکته مغزی ایران

B بیمارستان قلب شهید رجایی سالن

107

بیماریهای حاد شریانی

18/9/91

کلاسهای جراحی نظری

بیمارستان امام

108

اصول برخورد با بیمار تروما

18/9/91

کلاسهای جراحی نظری

بیمارستان امام

109

اورژانس های آسیب شریانی

21/9/91

کنگره طب اورژانس

سالن همایشهای رازی

110

استنت گرافت ها و EVAR

7/10/91

چهارمین جلسه انجمن جراحان عروق ایران

بیمارستان سینا

111

درمان واریس

8/12/91

کنفرانس عمومی

بیمارستان سینا

112

اصول برخورد با بیمار تروما

25/1/92

کلاس جراحی نظری

بیمارستان سینا

113

بیماریهای حاد شریانی

25/1/92

کلاس جراحی نظری

بیمارستان سینا

114

پانل عوارض جراحی

18/2/92

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

115

پانل تنگی کاروتید

15/2/92

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

116

پانل مولتیپل تروما

15/2/92

کنگره جامعه جراحان ایران

سالن همایشهای رازی

117

آنژیوپلاستی و پای دیابتی

7/3/92

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

118

DVT

23/3/92

سمینار یکروزه جراحی عروق

بیمارستان امام خمینی

119

اصول برخورد با بیمار تروما

1/7/92

کلاس جراحی نظری

بیمارستان سینا

120

بیماریهای حاد شریانی

1/7/92

کلاس جراحی نظری

بیمارستان سینا


تألیف و ترجمه کتاب ها :

عنوان کتاب به زبان اصلی

نوع فعاليت

چاپ چندم

ناشر

تاريخ انتشار

اسامی همکاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضی)

تاليف

تصنيف

ترجمه

تصحيح

نظارت

1

ABC of Breast Diseases

(الفبای برخورد با بیماریهای پستان)

   

*

   

اول

مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد)، وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی(اداره کل بهداشت خانواده)

1377

دکتر علی منتظری، دکتر فاطمه اصفهانی، دکتر فرهاد سمیعی، دکتر لعبت گرانپایه، دکتر ایرج حریرچی

2

سؤالات جراحی عمومی،ارتوپدی،ارولوژی خرداد 1361 تا شهریور 1373 همراه با پاسخ تشریحی

       

*

اول

حیان / ارجمند

1373

دکتر علیرضا پارساپور، دکتر غلامحسین کاظمیان، دکتر محمدقاسم محسنی

3

سؤالات جراحی آزمون پره انترنی و دستیاری خرداد 1361 تا شهریور 1375

       

*

اول

ارجمند

1375

دکتر علیرضا پارساپور،

دکتر غلامحسین کاظمیان، دکتر محمدقاسم محسنی

4

بیماریهای پستان سابیستون

   

*

 

*

اول

مرکز بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

1377

دکتر ایرج حریرچی، دکتر مهرگان حاجی محمودی

5

تروما و اصول برخورد با آن

*

 

*

   

اول

مؤسسه نشر جهاد

1378

دکتر سهیل اکبری

6

بهجت

*

       

اول

دانشگاه تهران

1379

دکتر فریدون دواچی، دکتر محمود اکبریان، دکتر فرهاد شهرام و ....

7

ارزیابی و درمان درد پستان (ماستالژی)

*

       

اول

پورسینا

1380

دکتر رامش عمرانی پور

8

مبانی جراحی

*

       

اول

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

فروردین 85

اعضای هیئت علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی و همکاران

 

آخرین بروزرسانی: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما