بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما

نام  فرزين  
نام خانوادگي  حلب چي
گروه آموزشي گروه پزشکي ورزشي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  پزشکی ورزشی
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشکی تهران
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
 

آخرین بروزرسانی: ۳ آذر ۱۳۹۳