نام  افسانه  
نام خانوادگي  رجبیانی
گروه آموزشي گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  آسیب شناسی تشریحی و بالینی
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشكي تهران
علايق پژوهشي  Lung Pathology
Biochemistry
Infectious diseases
گرايشات تخصصي  Lung pathology
Biochemistry
Microbiology
خانم دكتر افسانه رجبياني در سال1340 متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايي را در دبستان راه زندگي در سال 1346 آغاز كرد و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان گروه فرهنگي آذر گذراند و در سال 1358 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. تحصيلات عالي خود را در سال 1358 در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال 1367 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1372 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة پاتولوژي تشریحی و بالینی از دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران گرديد. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاديار گروه پاتولوژي در بخش آزمايشگاه بيمارستان شريعتي مشغول به كار مي‌باشند.
*سخنرانی در بیش از 40 سمینار و کنفرانس
*اخذ رتبه اول مقالات برتر در 2 کنگره پاتولوژی در سالهای 81 و 87
*استاد راهنما و مشاور 20< پایان نامه تخصصی در مقاطع دکتری تخصصی آسیب شناسی و دکتری حرفه ای پزشکی عمومی و کارشناسی ارشد
*نگارش 10 مقاله در مجلات داخلی
*نگارش 6 مقاله در مجلات خارجی
سمت های اجرایی:

1- سرپرستی آزمايشگاه اورژانس - بيمارستان شريعتی - سال 1374
2- عضو شورای آموزشی و پژوهشی گروه پاتولوژی - دانشکده پزشکی - سال 1375 تا 1377
3- رياست بخش پاتولوژی - بيمارستان شريعتی - سال 1376 تا سال 1380
4- عضويت در کميته کنترل و ارزيابی نسخ بيمارستان - بيمارستان شريعتی - سال 1378
5- عضو شورای پژوهشی گروه پاتولوژی - دانشکده پزشکی - سال 1378 تا سال 1380
6- کارشناس شبکه آزمايشگاههای ملی تحقيقات علوم پزشکی کشور در زمينه بيوشيمی و هورمون شناسی - شورای پژوهشهای علمی کشور - سال 1378
7- عضو کميته تخصصی هماتولوژی شورای بررسی و تدوين فرآورده های تشخيص طبی - معاونت درمان وزارت بهداشت - سال 1379
8- گواهی 100 ساعت همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در سال 78 - دانشکده پزشکی - سال 1379
9- گواهی 71 ساعت همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در سال 79 - دانشکده پزشکی - سال 1380
10 - گواهی 51 ساعت همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در سال 80
11- گواهی 60 ساعت همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در سال 82
12- همکاری مداوم با اداره امور آزمايشگاهها بصورت بازديدهای دوره ای از آزمايشکاهها در فاصله سال 73 تا 77 - معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
13- همکاری با معاونت درمان دانشگاه تهران بصورت کنفرانس های علمی در فاصله سالهای 78 تا 79 طبق ليست پيوست - معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
14- گواهی 9 ساعت همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در سال 83 - دانشکده پزشکی - سال 1384
15- معاونت آموزشی بخش پاتولوژی بيمارستان شريعتی از سال 1386 تا کنون
16- گواهی 100 ساعت همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در سال 1385
17-شرکت در جلسات پژوهشی دانشکده – گروه مربوطه – کمیسیون های تخصصی – هیئت تحریریه مجلات دانشکده – داور یا ناظر پایان نامه - مقالات-دانشکده پزشکی – گروه پاتولوژی-50 ساعت-سال 86
18-عضویت در طراحی سوال امتحان ارتقای دستیاران پاتولوژی از 1383 تا کنون
19- گواهی 100 ساعت همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در سال 1386
20-عضویت شورای پژوهشی گروه پاتولوژی ار تیر ماه 1388 تا کنون
21-عضویت در کمیته ارتقاء کیفیت در آزمایشگاه های تحت پوشش گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از خرداد 1389 به مدت دو سال
22-مسئولیت پیگیری مسائل مربوط به ارتقاء فرآیندهای آموزشی در بیمارستان دکتر شریعتی از مرداد 1389
23-گواهی 560 ساعت همکاری با معاونت پژوهشی بصورت فعالیت های اجرائی پژوهشی
در سال 1388
24-عضویت در هیات ممتحنه گواهینامه تخصصی رشته آسیب شناسی طبق حکم آقای دکتر سید امیر محسن ضیائی قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورخ 25/03/1390
25-شرکت در کارگاه پنج روزه ی پژوهش در آموزش از تاریخ 11/04/90 تا 15/04/90 در محل سالن همایش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واقع در طبقه ی سوم ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
26- پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی - شروع دوره از مهرماه 1390
 

آخرین بروزرسانی: ۹ آبان ۱۳۹۵
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما