نام  سياوش  
نام خانوادگي  گرايش نژاد
گروه آموزشي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  فارماكولوژي و بيوشيمي باليني
فوق تخصص 
رتبه  استادیار
محل تحصيل  انگلستان دانشگاه ساري و دانشگاه علوم پزشكي تهران
علايق پژوهشي  سيتوكروم
گرايشات تخصصي  متابوليسم دارو
 

آخرین بروزرسانی: ۹ آبان ۱۳۹۴
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما