نام  تقی  
نام خانوادگي  گل محمدی
گروه آموزشي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS  Ph.D بیوشیمی
تخصص / PHD  PhD - بيوشيمي
فوق تخصص 
رتبه  استادیار
محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشكي تهران
علايق پژوهشي 

هورمون شناسي ، متابوليسم چربيها ، عناصر معدني كمياب ، ژنتيك ، ديابت وآنزيمها

گرايشات تخصصي 

هورمون شناسي ، متابوليسم چربيها ، عناصر معدني كمياب ، ژنتيك ، ديابت

آقاي دكتر تقي گل‌محمدي در سال 1333 در شهرستان سلطانيه از توابع زنجان متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايي را به صورت متفرقه در شهر تهران در سال 1345 و تحصيلات متوسطه را متفرقه و شبانه خوارزمي آغاز نمود و در سال 1351 موفق به اخذ مدرك ديپلم طبيعي گرديد. تحصيلات عالي خود را در سال 1352 در رشته دكتراي دامپزشكي دانشكدة دامپزشكي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال 1359 فارغ‌التحصيل شد.سپس با آغاز جنگ تحميلي به خدمت
وظيفه واحتياط عزيمت نمود. پس از اتمام خدمت سربازي به استخدام جهاد سازندگي درآمد.دراجراي طرح ژنريك داروهاي دامي وبرگزاري چند مناقصه بين المللي تامين داروهاي دامي كشوربا سازمان دامپزشكي همكاري داشت. وي از 1364 تحصيلات تخصصي خود را در رشتة بيوشيمي پزشكي دانشگاه تهران آغاز و در سال 1367 به پايان رساند. ازسال1367براي دوره طرح نيروي انساني دردانشگاه علوم پزشكي زنجان به عنوان استاديار به عضويت هيئت علمي گروه بيوشيمي درآمدوازسال 1373 به دانشگاه علوم پزشكي تهران منتقل ومشغول انجام وظيفه هستند.متاهل وداراي سه فرزند ذكور مي باشند.

سمت های اجرائی (گذشته تاکنون)

1- مديريت گروه آموزشي بيوشيمي دانشكده پزشكي زنجان از سال 1373-1367 2- مديريت گروه آموزشي بيوشيمي دانشكده پزشكي تهران از سال 1378-1376 3- معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از سال 1370-1369 4- قائم‌مقام معاونت تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي كشور از سال 1376-1374 5- رييس دانشكده پيراپزشكي زنجان، 74-1367

 

آخرین بروزرسانی: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما