نام  مصطفی  
نام خانوادگي  صادقی
گروه آموزشي گروه بيهوشي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD 
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
دانشیار گروه بیهوشی،درد و مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر علی شریعتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ تولد: فروردین 1339
محل تولد: تهران، ایران

تحصیلات:
9-1366، دوره دستیاری،بیمارستان امام خمینی،دانشگاه علوم پزشکی تهران
1366-1357،دوره پزشکی عمومی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

برخی ازسمت های احرایی:
1. مدیر گروه گروه بیهوشی درد و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران
2. رنیس بخش بیهوشی، درد و مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر علی شریعتی
3. عضو هیئت بورد گروه بیهوشی
4. رئیس انجمن بیهوشی ، کنترل درد و مراقبت های ویژه تهران
5. عضو شورای سردبیری مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه

مقالات فارسی:
1. بررسی تاثیر سولفات منیزیوم در بی دردی پس از جراحی ترمیم فتق اینگوینال مجله دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران شماره 4 ،سال 1386.
2. مقایسه بین دو ترکیب دارویی پروپوفول آلفنتانیل و میدازولام کتامین برای آرام بخشی و بی دردی حین آسپیراسیون در استخوان کودکان مجله دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران شماره6، سال 1386.
3. تاثیر دوزهای متفاوت ساکسینیل کولین روی فاسیکولاسیون عضلانی و مبانی بعد از عمل مجله دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران شماره 6 ،سال 1381.
4. بررسی تاثیر ترکیب پروپوفول کتامین و پروپوفول فنتانیل در جراحی های سرپایی مجله دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه شماره1 ،سال 1383.


مقالات انگليسي :
1. The additional effect of Magnesium sulfate to lidocaine in spinal anesthesia for cesarean section, International Journal of Pharmacology,2007; 4.

2. The effect of intravenous administration of Dexamethasone on postoperative pain , Nausea , and vomiting after intrathecal injection of meperidine, Anesth& Analg,2007;4.

3. Thyroid Hormone alterations following cardiopulmonary bypass and its effect on ventilator weaning time and hemodynamic parameters, Iranian Heart Journal, 2006;1.

4. Does tranexamic acid reduce blood loss in off- pump coronary artery bypass, Acta Medica Iranica,2006;5.

5. Does a single bolus dose of tranexamic acid reduce blood loss and transfusion requirements during hip fracture surgery?, Acta Medica Iranica,2007;6.

خلاصه ای از سخنرانی های دعوت شده و کنگره ها:
1. یازدهمین کنگره انجمن قلب تهران 1379(سخنرانی)
2. کنگره بیهوشی در جراحی چشم تهران 1386 (سخنرانی، سخنران – عضو پانل و هیئت رئیسه )
3. چهارمین کنگره بوعلی سینا، آنالژزی اپیدورال ، آموزش مداوم


کتاب:
1. کاربرد بالینی بالون پمپ داخل آئورت ، دکتر سید حمید میرخانی- دکتر محمد حسن ماندگار – دکتر مصطفی صادقی- دکتر مرتضی دلاور خان
 

بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما