مدير گروه   دکتر امید امینیان
  نوع گروه   بالینی
 

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵

پست الکترونیکی: oaminian@sina.tums.ac.ir       

تلفن:64053271 - 66405588
نشانی:دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران-طبقه دوم ساختمان تالار ابن سينا-گروه طب كار