نام  سيدمهدی  
نام خانوادگي  آل حسین
گروه آموزشي گروه راديولوژي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD 
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشکی تهران
علايق پژوهشي  روش هاي درمان غير جراحي انواژيناسيون اطفال
گرايشات تخصصي  رادیولوژی اطفال . نورورادیولوژی
سال 1343 متولد شدم.تحصيلات ابتدايي را در مدرسه مقصود تهران و راهنمايي هدف و دبيرستان البرز گذرانده و با معدل نهايي 19.13 ديپلم گرفته ام. سال 1364 وارد دانشكده پزشكي دانشگاه تهران شده و در سال 1371 با رتبه 13 فارغ التحصيل شدم.در امتحان دستياري اسفند ماه 1371 با كسب رتبه اول در كشور دوره تخصص راديولوژي را در بيمارستان شريعتي دانشگاه علوم پزشكي تهران شروع و با كسب رتبه اول بورد راديولوژي در دانشگاه تهران در سال 1375 فارغ التحصيل شدم. در سال 1376 استاديار گروه راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران شده و در بيمارستان اطفال بهرامي شاغل شدم. در سال 1387 دانشیار و از سال 1379 تاکنون به عنوان رئيس بخش ادامه فعاليت مي دهم. 

بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما