مدير گروه   دکتر علي اکبر زينالو
  نوع گروه   بالینی
 

آخرین بروزرسانی: ۲۴ تیر ۱۳۹۵

بسمه تعالی

گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران به لحاظ سابقه، قدمت، گستردگی و همچنین تنوع حیطه های تخصصی از گروههای مادر دانشگاه محسوب می گردد که به لحاظ خصوصیات مورد اشاره با داشتن حدود 150 نفر عضو رسمی و وابسته به عنوان قطب علمی اطفال کشور تعیین گردیده است. این گروه دو بیمارستان بزرگ تخصصی و فوق تخصصی و دارای 6 بخش کودکان و نوزادان در بیمارستان های وابسته دانشگاه، این موضوع باعث شده که گروه کودکان نه تنها در برابر دانشگاه خود بلکه در برابر سایر دانشگاهها و در سیاست گذاری های وزارتی نیز نقش آفرین باشد.ادامه

برنامه کارگاه آموزشی scientific writing جهت دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ جدیدالورود در مهرماه 1395
۱۳ مهر ۱۳۹۵
در روز شنبه مورخ 3/7/95 کارگاه آموزشی scientific writing با حضور اساتید محترم گروه کودکان جهت دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ جدیدالورود در مهرماه 1395 در سالن زنجیره امید در ساختمان شماره 2 بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار گردید.

کارگاه دو روزه آشنایی دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه کودکان دانشکده پزشکی(ورودی 1395)
۱۳ مهر ۱۳۹۵
برنامه معارفه و برنامه آموزشی دو روزه دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ جدیدالورود در مهرماه 1395 در روز پنجشنبه مورخ 1/7/95 با حضور دستیاران در سالن امید در ساختمان شماره 2 بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار گردید.

آرشیو