پست الکترونیکی: tudc@tudc.org
تلفن: 55630668
نشانی: تهران ميدان وحدت اسلامي ـ خيابان وحدت اسلامي ـ بيمارستان رازي

  مدير گروه   دکتر حسين مرتضوی مهدی آبادی
  نوع گروه   بالینی
 

بيمارستان رازي يا كرسي پوست دانشگاه علوم پزشكي تهران يكي از قديمي ترين مراكزدرماني و آموزشي كشور و دانشگاه علوم پزشكي تهران محسوب ميگردد. اين مركز در سال 1312 هـ . ش تاسيس و بعنوان بيمارستان عمومي راه اندازي شده استاين بيمارستان داراي سه درمانگاه عمومي پوست ميباشد كه همه روزه غير از روزهاي تعطيل پذيراي بيماران عزيز ميباشد. علاوه بر اين درمانگاههاي تخصصي پوست شامل بيماريهاي تاولي (پمفيگوس) ، فتوتراپي ، ليزر ، پسوريازيس ، مايكوزيس فونگوئيدس(MF) ، ايمونوتراپي ( يفن سيپرون ) ، آكنه ، ليشمانيازيس ، پچ تست در روزهاي مختلف هفته داير ميباشد.
اين بيمارستان داراي 2 بخش پوست زنان و مردان و بخش جراحي عمومي و جراحي ترميمي ميباشد. همچنين درمانگاههاي جراحي ترميمي ، عفوني ، جراحي ، داخلي ، گوش و حلق و بيني در اين بيمارستان فعال ميباشند.
واحدهاي پاراكلينيكي مانند آسيب شناسي تخصصي پوست ، ايمونوفلورسانس، آزمايشگاه قارچ شناسي و ميكروبولوژي و بيوشيمي ، راديولوژي و سونوگرافي و داروخانه نيز در حال ارائه خدمات هستند.
اين مركز آموزش بيماريهاي پوست و مو جهت كارآموزان -كارورزان و دستياران دانشگاه علوم پزشكي تهران را نيز برعهده دارد.


آخرین بروزرسانی: ۲۸ مهر ۱۳۹۳
جلسه معارفه دستياران جديدالورود با مسئولين اجرايي و آموزشي بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي
۳۰ شهریور ۱۳۹۰
روز سه شنبه 29 شهريور ،جلسه معارفه دستياران جديدالورود با مسئولين اجرايي و آموزشي بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي در اتاق رياست تشكيل شد. در اين جلسه،به اهميت پيروي از مقررات اداري و آموزشي ، مطالعه پايه اي و پاياپاي در درماتولوژي و احترام به مافوق تاكيد شد.

برگزاری آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پوست در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی
۲۷ شهریور ۱۳۹۰
آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پوست ، روز شنبه 26 شهریور از ساعت 14-8 در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی برگزارشد.

برگزاري آزمون آسكي دستياران پره بورد پوست در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي
۹ مرداد ۱۳۹۰
روز يكشنبه امتحان آسكي دستياران پره بورد پوست توسط اعضاي هيات علمي گروه پوست پرديس دانشگاه، در بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي برگزار شد.

برنامه کشیک و آنکال هیات علمی گروه پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390
۴ تیر ۱۳۹۰
بدینوسیله برنامه کشیک و آنکال هیات علمی گروه پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390 اعلام می شود.

برنامه دستیاران پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390
۴ تیر ۱۳۹۰
بدینوسیله برنامه دستیاران پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390 اعلام می شود.

آرشیو
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما