دفتر مدیر گروه اورولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد رضا نیکوبخت

تلفن: 0216312538
   فاکس: 0216312538
پست الکترونیک: nikoobakht_r@live.com
آدرس پستی:  تهران ، خيابان امام خميني ميدان حسن آباد

بيمارستان سينا
(مشاهده روی نقشه)
فایل صوتی سخنرانی در نشست انکولوژی انجمن اورولوژی اروپا در بارسلونا 2017
ترمیم تنگی آناستوموز حالب به روده
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
جراحی مجدد بیمار تومور مثانه برای تنگی حالب

درمان اندوواسکولار عوارض PNL در بخش میزراه یک
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
آنزیوامبولیزاسیون انتخابی فیستول شریانی وریدی کلیه توسط اورولوژیست

خونریزی کلیه در بیمار سارکوم شانه در بیمارستان امام خمینی
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
توده کلیوی 18 سانتیمتری در بیمار مبتلا به سارکوم شانه با متاستازهای ریوی

آنژیوامبولیزلسیون انتخابی برای تومور های پیشرفته مثانه در بخش میزراه یک
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
امبولیزاسیون انتخابی دوطرفه عروق ایلیاک در تومور مثانه با هماچوری غیر قابل کنترل توسط اورولوژیست در بخش میزراه یک

مورد پیچیده پیوند کلیه در بیمارستان امام خمینی (ره)
۱۳ اسفند ۱۳۹۵
بیماری با اختلال انعقادی قابل توجه و نیاز مند پیوند کلیه

آرشیو

Dr Nikoobakhtoro.jpg

گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستانهای سینا، امام خمینی، دکتر شریعتی، ضیائیان، بهارلو و مرکز طبی کودکان فعالیت آموزشی درمانی خود را انجام می دهد. هدف گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه خدمات شایسته و فراگیر در زمینه بیماریهای کلیه و مجاری ادرار، برآوردن انتظار بیماران در خدمت رسانی، پیشرو بودن در تحقیقات علمی جدید و آموزش دستیاران تخصصی می باشد.ستاد  گروه اورولوژی شامل دو معاونت ، آموزشی ( دکتر آقامیر ) ، پژوهشیدکتر کجباف زاده ) می باشد همچنین شورای اجرایی گروه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از  آقایان دکترها آیتی،آقامیر ، ارشدی، پورمند، جمشیدیان ،صدیقی، کاظمینی ، کجباف زاده ،  ،محسنی ، مهرسای، نادری . امید است با توجه به پشتکار و بار علمی اعضاء محترم هیئت علمی و استفاده روز افزون از تکنولوژی های نوین و  حمایت های رئیس و معاونین محترم دانشگاه شاهد پیش رفت های هر چه بیشتر این گروه در آینده باشیم