تلفن: 61192767
پست الکترونیک:imamortho@tums.ac.ir

نشانی:انتهای بلوارکشاورز - بیمارستان امام خمینی -بخش ارتوپدي-کدپستی :1419733141


برگزاری امتحان درون بخشی دستیاران سال چهارم دانشگاه تهران
۲۳ دی ۱۳۹۶
برگزاری امتحان درون بخشی رزیدنتهای سال چهارم

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 27 مهرماه
۲۵ مهر ۱۳۹۶
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 27 مهرماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 20 مهرماه
۱۹ مهر ۱۳۹۶
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 20 مهرماه

آرشیو
  مدير گروه   دکتر تقي بغدادی
  نوع گروه   بالینی
 

آخرین بروزرسانی: ۱۳ بهمن ۱۳۹۳