نام  رضا  
نام خانوادگي  مشکانی
گروه آموزشي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  بيوشيمي باليني
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
- بررسي مكانيسم مولكولي مقاومت به انسولين در بافتهاي هدف انسولين با تاكيد بر نقش پروتئين تيروزين فسفاتازها
- بررسي نقش پروتئين تيروزين فسفاتازها در ساير فرايندهاي سلولي از قبيل آپوپتوز و تمايز
- بررسي نقش miRNAها در مقاومت به انسولين و التهاب بيماران ديابتي
 
گرايشات تخصصي 

آقاي دكتر رضا مشكاني در سال 1351 در شهرستان سبزوار ، استان خراسان رضوي متولد شدند. ايشان تحصيلات ابتدايي را در دبستان شهيد بهشتي شروع و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان اسرار شهر سبزوار ادامه داده و در سال 1369 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديدند. ايشان تحصيلات عالي خود را در سال 1377 در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي در دانشگاه علوم پزشكي ايران به اتمام رسانيد. وي در سال 1380 موفق به اخذ كارشناسي ارشد در رشتة بيوشيمي باليني از دانشكدة علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس و سپس تحصيلات Ph.D خود را در رشتة دكتري تخصصي بيوشيمي باليني دانشگاه تربيت مدرس در سال 1385 به پايان رسانيد. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و دانشيار گروه بيوشيمي در دانشگاه علوم پزشكي تهران مشغول به كار مي‌باشند.

 

آخرین بروزرسانی: ۲۳ دی ۱۳۹۳