تعداد تخت ها   ۴۵۱   تعداد پرسنل ها   ۸۲۰
 
  تعداد كارمندان
  دكتر   ۵۲   MSc   ۱۳
  ليسانس   ۱۳۴   ساير   ۲۲۰
 
  تعداد پرستاران
  دكتر   ۰   MSc   ۵
  ليسانس   ۲۴۵   بهيار   ۲۰
  ساير   ۳۵    
 
  تعداد آموزش گيرندگان
  پزشك عمومي     فلوشيپ  
  PHD     MSc  
  دستيار تخصصي     دستيار فوق تخصصي  

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۳۹۵
برگزاری کمیته مرگ و میر، عوارض و آسیب شناسی بیمارستان فارابی
۲۸ بهمن ۱۳۹۵
این کمیته با هدف تعیین اهداف سال آتی و افزایش ایمنی بیماران در بیمارستان فارابی برگزار گردید.

کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی برگزار شد
۲۷ بهمن ۱۳۹۵
کمیته بهداشت محیط با هدف بررسی میزان تحقق اهداف سال جاری، در بیمارستان فارابی برگزار گردید.

برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی
۲۷ بهمن ۱۳۹۵
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با هدف بررسی میزان تحقق اهداف سال جاری، در بیمارستان فارابی برگزار گردید.

آرشیو
 پست الکترونیکی: farabih@tums.ac.ir
تلفن: 14-55400003
نشانی: تهران خيابان كارگر جنوبي ـ ميدان قزوين ـ بيمارستان فارابي كد پستي: 1336616351