تعداد تخت ها   ۴۵۱   تعداد پرسنل ها   ۷۹۲
 
  تعداد كارمندان
  دكتر   ۵۲   MSc   ۱۳
  ليسانس   ۱۳۴   ساير   ۲۲۰
 
  تعداد پرستاران
  دكتر   ۰   MSc   ۵
  ليسانس   ۲۴۵   بهيار   ۲۰
  ساير   ۳۵    
 
  تعداد آموزش گيرندگان
  پزشك عمومي     فلوشيپ  
  PHD     MSc  
  دستيار تخصصي     دستيار فوق تخصصي  

آخرین بروزرسانی: ۹ دی ۱۳۹۳
کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات بیمارستان فارابی برگزار شد
۶ بهمن ۱۳۹۳
روابط عمومی بیمارستان فارابی : در کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات بیمارستان فارابی، علیاری مدیر بیمارستان به اهمیت آموزش منشی‌ها تأکید کرد

برگزاری کمیته بانوان بیمارستان فارابی
۶ بهمن ۱۳۹۳
روابط عمومی بیمارستان فارابی : اولین جلسه کمیته بانوان و مدیر جدید بیمارستان فارابی برگزار شد.

آرشیو
 پست الکترونیکی: farabih@tums.ac.ir
تلفن: 14-55400003
نشانی: تهران خيابان كارگر جنوبي ـ ميدان قزوين ـ بيمارستان فارابي كد پستي: 1336616351