تعداد تخت ها   ۴۵۱   تعداد پرسنل ها   ۷۹۲
 
  تعداد كارمندان
  دكتر   ۵۲   MSc   ۱۳
  ليسانس   ۱۳۴   ساير   ۲۲۰
 
  تعداد پرستاران
  دكتر   ۰   MSc   ۵
  ليسانس   ۲۴۵   بهيار   ۲۰
  ساير   ۳۵    
 
  تعداد آموزش گيرندگان
  پزشك عمومي     فلوشيپ  
  PHD     MSc  
  دستيار تخصصي     دستيار فوق تخصصي  

آخرین بروزرسانی: ۲۴ آذر ۱۳۹۳
برگزاری جلسه دوم شاخه چشم کوهورت ملی (پرشین کوهورت)
۲۷ آذر ۱۳۹۳
روابط عمومی بیمارستان فارابی : جلسه مشترک نمایندگان مراکز منتخب شاخه چشم طرح ملی (پرشین کوهورت) و اعضای ستاد مرکزی شاخه چشم تشکیل شد.

معارفه مدییر جدید و مسئولین واحدهای مختلف بیمارستان فارابی
۲۵ آذر ۱۳۹۳
جلسه معارفه ابوالفضل علیاری مدیر جدید بیمارستان فارابی و مسئولین واحدهای مختلف این مرکز با حضور دکتر جباروند برگزار شد.

آرشیو
 پست الکترونیکی: farabih@tums.ac.ir
تلفن: 14-55400003
نشانی: تهران خيابان كارگر جنوبي ـ ميدان قزوين ـ بيمارستان فارابي كد پستي: 1336616351