روش‌های تصویربرداری تشخیص گلوکوم
۲۶ آبان ۱۳۹۳
دبیر علمی برنامه مدون تصویربرداری تشخیصی در گلوکوم گفت: روش‌های تصویربرداری تشخیصی به پزشک برای مداخله زودهنگام، درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری کمک می‌کند.

آرشیو