تعداد تخت ها   ۴۵۱   تعداد پرسنل ها   ۷۹۲
 
  تعداد كارمندان
  دكتر   ۵۲   MSc   ۱۳
  ليسانس   ۱۳۴   ساير   ۲۲۰
 
  تعداد پرستاران
  دكتر   ۰   MSc   ۵
  ليسانس   ۲۴۵   بهيار   ۲۰
  ساير   ۳۵    
 
  تعداد آموزش گيرندگان
  پزشك عمومي     فلوشيپ  
  PHD     MSc  
  دستيار تخصصي     دستيار فوق تخصصي  

آخرین بروزرسانی: ۹ دی ۱۳۹۳
ارتقاء رتبه علمي دكتر سید فرزاد محمدی به مرتبه دانشياري
۲۱ بهمن ۱۳۹۳
دكتر علي جعفريان با ارسال ابلاغي، ارتقاء رتبه دكتر سید فرزاد محمدی عضو هيئت علمي مرکز تحقیقات چشم پزشکی را به رتبه علمي دانشياري تبریک گفت.

ارتقاء رتبه علمي دكتر فریبا قاسمی به مرتبه دانشیاری
۲۱ بهمن ۱۳۹۳
دكتر علي جعفريان با ارسال ابلاغي، ارتقاء رتبه دكتر فریبا قاسمی عضو هيئت علمي گروه انکولوژی بیمارستان فارابی را به رتبه علمي دانشياري تبریک گفت.

آرشیو
 پست الکترونیکی: farabih@tums.ac.ir
تلفن: 14-55400003
نشانی: تهران خيابان كارگر جنوبي ـ ميدان قزوين ـ بيمارستان فارابي كد پستي: 1336616351