همزمان با روز جهانی بینائی، دومین سمینار ملی سلامت چشم برگزار شد
۲۷ مهر ۱۳۹۳
روابط عمومي بیمارستان فارابی: مراسم گرامیداشت روز جهانی بینائی و دومین سمینار ملی سلامت چشم با برنامه های متنوع در بیمارستان فارابی برگزار شد.

گرامیداشت روز جهاني كودك در بیمارستان فارابی
۲۷ مهر ۱۳۹۳
روابط عمومي بیمارستان فارابی: جشن روز جهاني كودك با حضور کودکان در بیمارستان فارابی برگزار شد.

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در بیمارستان فارابی
۱۹ مهر ۱۳۹۳
روابط عمومی بیمارستان فارابی: به مناسبت هفته نیروی انتظامی از کارکنان نیروی انتظامی بیمارستان فارابی تقدیر به عمل آمد.

آرشیو