فراخوان ارسال مقاله جهت هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب
۱ خرداد ۱۳۹۶
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: انجمن پزشکی خواب ایران با همکاری مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب را در اردیبهشت‌ماه 97 برگزار می کند.

برگزاری سمینار اختلالات خواب در هتل آسمان اصفهان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: انجمن پزشکی خواب ایران سمینار یک روزه اختلالات خواب را با حداکثر 5 امتیاز بازآموزی برگزار می کند.

کارگاه رفرنس نویسی در بیمارستان بهارلو برگزار شد
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: کارگاه رفرنس نویسی با استفاده از نرم افزار Endnot در بیمارستان بهارلو برگزار شد

کمیته پژوهش در بیمارستان بهارلو برگزار شد
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
کمیته پژوهش بیمارستان بهارلو با حضور رئیس بیمارستان، معاون آموزشی و سایر اعضاء در دفتر ریاست بیمارستان بهارلو برگزار شد.

آرشیو