بازدید تیم ارزیابی درون دانشگاهی از بیمارستان بهارلو
۲۸ دی ۱۳۹۵
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: تیم ارزیابی درون دانشگاهی روز یک‌شنبه 26 دی‌ماه 95 از بخش‌های آموزشی بیمارستان بهارلو بازدید کردند.

کنفرانس نکات مرتبط با تست‌های شایع پاراکلینیک در بیمارستان بهارلو برگزار شد
۲۵ دی ۱۳۹۵
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: لانچ کنفرانس با هدف ارائه نکات مرتبط با تست‌های شایع پاراکلینیک و لزوم توجه به اندیکاسیون تست‌های درخواستی ویژه پزشکان بیمارستان، روز چهارشنبه 22 دی ماه 95 از در پاویون پزشکان توسط خانم خلعتبری، کارشناس معاونت درمان برگزار شد.

همراه بیمار بخش‌های ICU و مسمومیت بیمارستان بهارلو از کلیه کارکنان بخش قدردانی کرد
۲۳ دی ۱۳۹۵
روابط عمومي بیمارستان بهارلو: همسر جانباز بستری در بیمارستان بهارلو طی نامه‌ای به ریاست بیمارستان، از محبت و همکاری کارکنان بخش تقدیر کرد.

کارگاه پروپوزال نویسی و پایان‌نامه در بیمارستان بهارلو برگزارشد
۲۰ دی ۱۳۹۵
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: کارگاه پروپوزال نویسی و پایان‌نامه ویژه کارآموزان پزشکی بیمارستان بهارلو روز یک شنبه 19 دی ماه سال جاری برگزار شد.

آرشیو