ژورنال کلاب سیروز کبدی در بیمارستان بهارلو برگزار شد
۳۰ شهریور ۱۳۹۶
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: ژورنال کلاب سیروز کبدی و عوارض آن ویژه اساتید هیئت علمی و غیر هیئت علمی و تمامی فراگیران بیمارستان در سالن کنفرانس بیمارستان بهارلو برگزار شد.

کمیته آموزش بیمارستان بهارلو برگزار شد
۲۸ شهریور ۱۳۹۶
روابط عمومی بیمارستان بهارلو :در کمیته آموزش بیمارستان بهارلو جوانب برنامه پیشنهادی ویژه دوره کارآموزی بررسی شد.

کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو برگزار شد
۲۷ شهریور ۱۳۹۶
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: در کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو، تأمین نیروی انسانی برای راه‌اندازی NICU مطرح و اقدامات لازم مصوب شد.

کارگاه آموزشی راهکارهای کاهش خطاهای دارویی در بیمارستان بهارلو برگزار شد
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: کارگاه آموزشی راهکارهای کاهش خطاهای دارویی در مراقبت‌های پرستاری و مامایی با سخنرانی دکتر صفی زاده، متخصص داروسازی در سالن آمفی‌تئاتر بیمارستان بهارلو برگزار شد.

آرشیو