کمیته آموزش بیمارستان بهارلو برگزار شد
۲۸ شهریور ۱۳۹۶
روابط عمومی بیمارستان بهارلو :در کمیته آموزش بیمارستان بهارلو جوانب برنامه پیشنهادی ویژه دوره کارآموزی بررسی شد.

کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو برگزار شد
۲۷ شهریور ۱۳۹۶
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: در کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو، تأمین نیروی انسانی برای راه‌اندازی NICU مطرح و اقدامات لازم مصوب شد.

کارگاه آموزشی راهکارهای کاهش خطاهای دارویی در بیمارستان بهارلو برگزار شد
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: کارگاه آموزشی راهکارهای کاهش خطاهای دارویی در مراقبت‌های پرستاری و مامایی با سخنرانی دکتر صفی زاده، متخصص داروسازی در سالن آمفی‌تئاتر بیمارستان بهارلو برگزار شد.

کمیته ایمنی مادر و نوزاد، ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر بهارلو برگزار شد
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کمیته ایمنی مادر و نوزاد بیمارستان بهارلو، روز ‌چهارشنبه 22 سال جاری در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد.

آرشیو