کنفراس هفتگی
۱ اسفند ۱۳۹۵

آرشیو
پست الکترونیکی: 
تلفن: 88220040
نشانی: خيابان كارگر شمالي - بيمارستان شريعتي - بخش جراحي مغز و اعصاب
  مدير گروه   دكتر عليرضا خوشنویسان
  نوع گروه   بالینی
  درحال حاضر گروه جراحی مغز واعصاب در چهار بخش در بیمارستان های امام خمینی، سینا، شریعتی و طبی اطفال دایر می باشد.

آخرین بروزرسانی: ۹ اسفند ۱۳۹۴