نام  جواد  
نام خانوادگي  توکلی بزاز
گروه آموزشي گروه ژنتيک پزشکي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS  دکترای پزشکی عمومی (MD)
تخصص / PHD  Medical Genetics
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل  MD : Mashhad University Of Medical Sciences - Ph.D : University Of Manchester,UK
علايق پژوهشي  Genetics of Complex Traits, Genomic Medicine, Immunogenetics, Medical Ethics
گرايشات تخصصي  Genetics Of Diabetes And Its Late Microvascular Complications
دکتر جواد توکلی بزاز در سال 1345 در شهرستان آمل متولد شد. در سال 1364 تحصیلات عالی خود را در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز و در سال 1371 فارغ التحصیل گردید. از سال 1371 الی 1377 به عنوان کارشناس و محقق در حوزه معاونت دانشجویی- فرهنگی وزارت بهداشت مشغول به خدمت بود. در سال 1377 جهت ادامه تحصیل به کشور انگلستان عزیمت و در سال 1382 پس از اخذ درجه تخصصی (PhD) در رشته ژنتیک پزشکی از دانشگاه منچستر به عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاه علوم پزشكي بابل و سپس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكي تهران به خدمت خود ادامه داد. وی از سال 1386 به عنوان عضو هيئت علمي و استاديار گروه آموزشي ژنتیک پزشکی فعالیت می نماید. وي در حال حاضر مدير گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی، رييس مركز جامع ژنتيك پزشكي بيمارستان حضرت وليعصر (عج) و رييس انجمن ژنتيك پزشكي كشور می باشد. (اطلاعات بيشتر در بخش فايل ها - c.v - قابل دسترسي است).

سوابق علمی و اجرایی:
1- محقق مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی- وزارت بهداشت (1377-1371)
2- عضو شورای فرهنگی وزارت بهداشت (1377-1374)
3- استاديار ژنتیک دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي بابل (1384-1383)
4- عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي بابل (1384-1383)
5- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه (1385-1384)
6- عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (1388-1382)
7- عضو شورای اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (تا کنون-1384)
8- دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (1385-1384)
9- نماینده مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در شبکه پزشکی مولکولی کشور (1388-1384)
10- نماینده مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در شبکه بیوتکنولوژی کشور (1388-1384)
11-عضو هيئت تحریریه مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي بابل (تا کنون-1384)
12- عضو شورای نظارت بر نشریات دانشگاه علوم پزشكي تهران (تا کنون-1385)
13- عضو شورای راهبردی شبکه پزشکی مولکولی کشور
14- معاون (1389-1386) و مشاور دانشجويي دانشكده پزشكي (تا كنون -1389)
15- مدير گروه ژنتيك پزشكي دانشگاه (تا كنون-1387)
16- عضو كميسيون قانوني ماده 20 آزمايشگاهها (تا كنون-1388)
17- عضو كميته پزشكي سلولي و مولكولي فرهنگستان علوم پزشكي (از دي ماه 90)
 

آخرین بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۳۹۴
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما