مدير گروه   دكتر محمدرضا آي
  نوع گروه   پايه
 
معاون پژوهشي شاخه‌ی فیزیک پزشکی: دكتر نادر رياحي عالم
معاون پژوهشي شاخه‌ی مهندسی پزشکی: دكتر علیرضا میرباقری
  معاون آموزشي شاخه‌ی فيزيك پزشكي: دکتر علیرضا شیرازی
معاون آموزشي شاخه‌ی مهندسی پزشكي: دکتر امیر همایون جعفری
معاون امور باليني: دكتر صدیقه حجازی
معاون امور دانشجويان شبانه: دكتر بهادر مكي آبادي
معاون امور ارتباط با صنعت، درآمدزايي و تجهيز آزمايشگاه‌ها: دكتر حسین قديري
معاون امور ارتباط با بخشهاي باليني: دكتر مهدي ميرباقري
معاون همکاری‌های بين الملل: دكتر حميدرضا سليقه‌راد 
مسئول وبسايت و رايانه‌ها: دكتر عليرضا ميرباقري
دبير شوراي راهبردي گروه :دكتر عباس تكاور
دبير شورای گروه :دكتر غزاله گرايلي
دبير كميته علمي فيزيك پزشكي: دكتر حسين قديري
دبير كميته علمي مهندسي پزشكي: دكتر بهادر مكي آبادي
دبیر کمیته امور ارتباط با صنعت، درآمدزايي و تجهيز آزمايشگاه‌ها: دكتر عليرضا ميرباقري  
دبير شورای پژوهشي: دكتر غزاله گرايلي
دبير شورای تحصيلات تكميلي: دكتر حسين قديري
دبير كميته بين الملل: دكتر حميدرضا سليقه‌راد
دبير امور باليني: دكتر غزاله گرايلي
دبير كميته امور دانشجويان شبانه: دكتر بهادر مكي آبادي
دبير كميته جذب گروه: دكتر محمد علي عقابيان
دبير كميته امور ارتباط با بخشهاي باليني: دكتر مهدي ميرباقري
دبير كميته امور دانشجویی: آقای ابراهیم نجف زاده

مسئول دفتر و ناظم فني گروه: آقاي رضا هادي داخلي 102
مسئول كتابخانه و كارشناس آموزش پزشكي عمومي: خانم رقيه رشيدي داخلي 117
مسئول وب سايت: آقاي حميد خبيري
كارشناس آزمايشگاه و كارشناس پژوهش: آقاي سيد احمد شمسا داخلي 118
مسئول آموزش تحصيلات تكميلي: خانم شهره غريب و خانم مهرانگیز شکری داخلي: 101
مسئول خدمات : آقاي مهدي تقي نژاد داخلي 121

آخرین بروزرسانی: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
 بنام آنکه جان را فکرت آموخت
فیزیک پزشکی نام یک رشته کاربردی در علوم پایه پزشکی است که مفاهیم و کاربرد مجموعه علوم فیزیک را در تشخیص و درمان پزشکی بررسی می‌کند، به عبارت دیگر فصل مشترک و یا گذرگاه ارتباطی بین علوم فیزیک و پزشکی می باشد. با توجه به ابعاد گوناگون و گسترش دانش فیزیک پزشکی، این رشته به‌عنوان یکی از مهمترین رشته‌های علوم پایه پزشکی کاربرد وسیع و اجتناب ناپذیری در آموزش دوره‌های علوم پایه و کاربردهای بالینی و بیمارستانی در حوزه‌هاي مختلف رادیوتراپی و حفاظت، رادیوبيولوژی، سیستم‌های تصویربرداری، پزشکی هسته ای، امواج فراصوت، لیزر و غيره فراهم ساخته است. (ادامه پیام)
برنامه گزارش پیشرفت
۱۱ آذر ۱۳۹۶
برنامه گزارش پیشرفت دانشجویان دکترای مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی در آذر و دی ماه طبق برنامه برگزار می گردد

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی
۲۷ آبان ۱۳۹۶
جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی سرکار خانم سمیرا رضوانی سه شنبه 96/8/30 ساعت 10/30 برگزار خواهد شد

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی
۲۷ آبان ۱۳۹۶
جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی سرکار خانم سمیرا رضوانی سه شنبه 96/8/30 ساعت 10/30 برگزار خواهد شد

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی
۲۷ آبان ۱۳۹۶
جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی سرکار خانم ابراهیمی چهارشنبه 96/1/9 برگزار خواهد شد

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی
۱۷ آبان ۱۳۹۶
جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی سرکار خانم ابراهیمی دوشنبه96/8/22 برگزار می گردد.

جلسه ی دفاع از پیشنهاد پایان نامه ی دکترای تخصصی مهندسی پزشکی
۱۵ آبان ۱۳۹۶
جلسه ی دفاع از پیشنهاد پایان نامه ی دکترای تخصصی مهندسی پزشکی جناب آقای سید محمدرضا نوری در تاریخ چهارشنبه 96/8/17 ساعت 15 برگزار می شود

جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
۱۰ آبان ۱۳۹۶
جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی سرکار خانم خادمی چهارشنبه 96/8/17 ساعت 13 برگزار خواهد شد.

آرشیو

نشانی: تهران، خ.انقلاب، خ. قدس، خ. پورسینا، در شمالی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان شماره 2 دانشکده پزشکی، ورودی غربی، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی


کد پستی:  1417613151
تلفن:  66466383
دورنگار:  66482654

پست الکترونيکی مدیر گروه:  
        mohammadreza_ay@tums.ac.ir