پست الکترونیکی: razihospital@sina.tums.ac.ir
تلفن: 55609952-3
دورنگار: 55620300
نشانی: میدان وحدت اسلامی - خيابان وحدت اسلامي - بيمارستان پوست رازی
  تعداد تخت ها   ۶۹   تعداد پرسنل ها   ۱۳۰
 
  تعداد كارمندان
  دكتر   ۴   MSc   ۰
  ليسانس   ۳۴   ساير   ۴۷
 
  تعداد پرستاران
  دكتر   ۰   MSc   ۱
  ليسانس   ۶۳   بهيار   ۶
  ساير   ۱۶    
 
  تعداد آموزش گيرندگان
  پزشك عمومي     فلوشيپ  
  PHD     MSc  
  دستيار تخصصي     دستيار فوق تخصصي  

آخرین بروزرسانی: ۱۸ مهر ۱۳۹۶
برگزاری کمیته کنترل عفونت در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
کمیته کنترل عفونت ساعت 7:15 صبح روز شنبه با اکثریت اعضاء تشکیل و به بررسی عفونت های بیمارستانی و آنتی بیوگرام سال 1394 پرداخته شد .

فرهنگ سازی ، تبلیغ و ترویج بهداشت دست در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
روز چهارشنبه مورخ 95/2/15 در بیمارستان پوست رازی جهت فرهنگ سازی ، تبلیغ و ترویج بهداشت دست ، کارشناسان مرتبط با این موضوع در واحدهای درمانی حضور پیدا کردند.

برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با حضور اعضا، در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.

برگزاری پایگاه چک قند خون وانجام مشاوره تغذیه در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی
۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
به مناسبت پنجمین روز هفته سلامت"سلامت، نقش غذا و دارو" ، باهمکاری کمیته آموزش بیمارستان رازی پ ، پایگاه چک قند خون وانجام مشاوره تغذیه برگزار شد.

برگزاری مراسم ورزش صبحگاهی در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
برنامه ورزش صبحگاهی با مشارکت و حضور بیماران بستری بخش ها و پرسنل کشیک در محوطه حیاط بیمارستان ، انجام شد

آرشیو
                                                                                                            بسم الله الرحمن الرحیم
   
در سنتي ترين منطقه شهر تهران يكي از قديمي ترين بيمارستانهاي اين شهر 73 سال است كه خدمت رساني به محروم ترين مردم اين سرزمين را انجام مي دهد . بيمارستاني كه در سالهاي دور بعنوان يك مركز درماني جامع در اكثر رشته هاي تخصصي بيماران را درمان مي نموده است درحال حاضر رسالت اصلي خويش را در آموزش و درمان بيماريهاي پوست قرار داده است . در اقصي نقاط كشور و سراسر گيتي تمامي متخصصين پوست ايراني نشاني از اين مركز را دارند . نقطه اميد تمامي درماندگان و بيماريهاي مشكل اين حيطه تخصصي همين مركز است و همه روزه شاهد هستيم كه بيماران نيازمند با دنيايي از اميد وارد اين مركز شده و چشم به دستان دانشمندان فرهيخته اين مركز دارند و باراهنمايي ايشان سير بهبودي را طي مي نمايند .بيمارستاني كه نام دانشمندي چون (( محمدبن زكرياي رازي )) را برخود دارد. بيمارستاني كه علاوه بر رشته هاي تخصصي پوست بخش هاي ديگري چون جراحي ترميمي ، آسيب شناسي تخصصي پوست و برخي تخصص هاي ضروري ديگر را هم درخود جاداده است .
فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پويا كه با حضور دستياران تحت آموزش ، كارورزان علاقمند و دانشجويان جستجوگر دانشگاه علوم پزشكي تهران همه روزه دراين مركز در جريان است ،روح زندگي را دركالبد آن مي دمد . پرستاران فداكار ، كارمندان از خودگذشته و تمامي همكاران دلسوزي كه دركنار اعضاي محترم هيات علمي آن، مجموعه اي هماهنگ را تشكيل داده اند، چشم انداز پراميدي را درمقابل مسئولين آن قرار داده است تا بارفع مشكلات موجود بالاترين سطح خدمات آموزشي و درماني را دراختيار كاربران قرار دهند .