نام  گيتي  
نام خانوادگي  شمس
گروه آموزشي گروه روانپزشکي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD 
فوق تخصص 
رتبه  استادیار
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
خانم دكتر گيتي شمس در سال 1338 در شهرستان بهبهان متولد شد. ايشان تحصيلات عالي خود را در مقطع ليسانس در دانشگاه A.M.U هند آغاز كرد و در سال 1983 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1989 موفق به اخذ درجة فوق ليسانس در رشتة روانشناسي از دانشكدة Agra دانشگاه هند گرديد. سپس تحصيلات Ph.D خود را در رشتة دانشگاه B.H.U در سال 1996 به پايان رساند. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاديار گروه روانپزشكي در بخش روانشناسي بيمارستان روزبه مشغول به كار مي‌باشند. 

بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما