پست الکترونیکی:تلفن: 66581639
نشانی: بلوار كشاورز-بيمارستان امام خميني-مرکز توسعه و پژوهش-دفتر گروه داخلی
  مدير گروه   دکتر رمضانعلی شریفیان
  نوع گروه   بالینی
 

آخرین بروزرسانی: ۳ آذر ۱۳۹۳
گراند راند گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی
۲۴ بهمن ۱۳۹۱
گراند راند گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی این هفته نیز کمافی السابق روز چهارشنبه مورخ 25/11/91 برگزار می گردد.

برگزاری آزمون جامع دستیاری گروه بیماریهای داخلی
۱۸ بهمن ۱۳۹۱
دومین آزمون دوره ای جامع دستیاری گروه بیماریهای داخلی روز پنجشنبه مورخ 10/12/91 برگزار می گردد.

برنامه آزمونهای کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی
۸ بهمن ۱۳۹۱
برنامه آزمونهای کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی به شرح زیر جهت استحضار کارورزان اعلام میگردد:

برگزاری کلاس ویژه دستیاران داخلی
۸ بهمن ۱۳۹۱
کلاسهای ویژه کارورزان داخلی به شرح زیر اعلام می گردد:

برگزاری کلاس ویژه دستیاران داخلی
۳ بهمن ۱۳۹۱
کلاسهای ویژه دستیاران داخلی جهت آمادگی هر چه بیشتر این عزیزان همه پنجشنبه در بیمارستان امام خمینی برگزار می گردد.

آرشیو
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما