نام  مهدی  
نام خانوادگي  امینیان
گروه آموزشي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS  بيوشيمي باليني
تخصص / PHD  بيوشيمي باليني
فوق تخصص 
رتبه  استادیار
محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشكي تهران
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
 

بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما