تلفن: 88953004 -  64053385

نشانی:  دانشگاه علوم پزشکي تهران ـ دانشکده پزشکي ـ گروه بيوشيمي پزشکي 

فاكس : 64053385

صندوق پستي : 6447- 14155

پست الکترونیکیrmeshkani@tums.ac.ir

برگزاري جلسه هاي پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روزچهارشنبه مورخ 29/6/96 از ساعت 11-9 و 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.

برگزاري جلسه هاي دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه هاي دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي (ورودي مهر93) روز سه شنبه مورخ 28/6/96 از ساعت 11-9 ، 13-11 و 15-13 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز شنبه مورخ 25/6/96 از ساعت 12-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي روز سه شنبه مورخ 21/6/96 از ساعت 15-13:30 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار گرديد.

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي روز سه شنبه مورخ 21/6/96 از ساعت 14-12 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار گرديد.

آرشیو
  مدير گروه   دکتر رضا مشکانی
  نوع گروه   پايه
 

آخرین بروزرسانی: ۲۸ دی ۱۳۹۳
برادران و خواهران دانشجو :
با سلام و آرزوي سلامت و موفقيت از درگاه احديت براي فرد فرد شما عزيزان ، فرصت را غنيمت شمرده نكاتي را متذكر مي شوم :
اكنون كه با ياري خداوند متعال و پشتكار و تلاشهاي شبانه روزي خود و خانواده و محترم توانسته ايد به اين مكان مقدس وارد شويد لازم است ضمن سپاس از ايزد منان سعي كنيد خود را به سلاح علم و تهذيب مجهز نمائيد و در تحصيل علم بيوشيمي پزشكي كه مادر و پايه اكثر علوم پايه پزشكي مي باشد به نحو شايسته جديت نمائيد . اگر مي خواهيد در آتيه كاري خود پزشك متبحر و علمي و باعث افتخار خانواده و كشور باشيد بايد در فراگيري دروس علوم پايه بويژه بيو شيمي و فيزيولوژي تلاشي دو چندان نمائيد .
نسبت به اساتيد بخشها كه پيش كسوتان و ذخاير علمي كشور و دانشگاه هستند بديده احترام نگريسته و به نصابح و اندرزها و تذكرات آنها بيشتر اهميت بگذاريد . در رعايت مقررات آموزشي و اصل اسلامي و انساني بين خودتان و كاركنان آموزشي و اداري گروهها نمونه باشيد . و قداست دانشگاه و دانشگاهيان را حفظ نمائيد .