رشته آسیب شناسی یکی از رشته های تخصصی بالینی پزشکی است که دانش آموختگان این رشته دانش ، بینش و مهارت و در مجموع توانایی لازم و کافی را جهت انجام اقدامات آزمایشگاهی تشخیصی مناسب و لازم بر روی کلیه نمونه های بافتی و غیربافتی اخذ شده از انسان در دوران قبل از تولد ، طول حیات و پس از مرگ را کسب می نمایند تا با بررسی های ماکروسکوپی تا ملکولی و با بکارگیری روش ها و ابزار مناسب و با بیان و تفسیر علت و چگونگی تغییرات پدیدآمده بر اساس وضعیت بالینی بیمار راهنمایی های تشخیصی و توصیه های پیگیری و درمانی مناسب را به پزشکان مسئول درمان بیمار ارائه نمایند.  آسیب شناس مسئول اداره بانک خون بیمارستانها و با توجه به نیاز عضو موثر بانکهای بافتی و سلولی برای امور تشخیصی درمانی و پژوهشی می باشد.ادامه

تلفن: 88953010

پست الکترونیک:abdollahi_a@tums.ac.ir

نشانی: آدرس پستي: تهران- خيابان انقلاب- خيابان قدس- خيابان پورسينا- دانشکده پزشکي- گروه پاتولوژی
جلسه شورای آموزشی گروه
۱۰ آبان ۱۳۹۶
برگزاری شورای آموزشی گروه

دستیار جدید پردیس بین الملل
۲۹ مهر ۱۳۹۶
شروع به کار اولین دستیار جدید پردیس بین الملل گروه

جلسه شورای آموزشی گروه
۱۹ مهر ۱۳۹۶
برگزاری شورای آموزشی گروه

آرشیو
  مدير گروه   دكتر عليرضا عبداللهي
  نوع گروه   بالینی
 

معاونین گروه :

1-معاون آموزشي :خانم دكتر مريم ستوده انواري

2- معاون پژوهشي :آقاي دكتر رضا شاه سياه

 


آخرین بروزرسانی: ۱ دی ۱۳۹۳