نام  شاهين  
نام خانوادگي  آخوندزاده بستي
گروه آموزشي گروه روانپزشکي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS  Clinical Neuroscience
تخصص / PHD  ‍Clinical Psychopharmacology
فوق تخصص 
رتبه  استاد
محل تحصيل  دانشگاه گلاسگو انگلستان
علايق پژوهشي 

The role of GABAA receptors in the synaptic plasticity and cognitio
The Glutamate, 5-HT and Adenosine hypotheses of schizophrenia
Indirect modulators of dopamine receptors
Pharmacotherapy in psychiatry including schizophrenia, bipolar disorder, depression, OCD, ADHD and autism
Pharmacotherapy of addiction
Negative modulators of GABAA receptors in the treatment of dementia

گرايشات تخصصي 

Pharmacotherapy in Psychiatry

دكتر شاهين آخوندزاده در سال 1347 در شهر تهران متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايي را در دبستان حجت در سال 1352 و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان هدف در سال 1364 به پايان رساتد. تحصيلات عالي خود را در سال 1364در رشته داروسازي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال 1369 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1374 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة نوروسايكوفارماكولوژي باليني از دانشكدة پزشكي دانشگاه گلاسگو انگلستان گرديد. سپس تحصيلات فلوشيپ خود را در رشتة Neuroscience دانشگاه پاريس فرانسه در سال 1378 به پايان رساند. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاد گروه روانپزشكي در گروه روانپزشكي دانشكده پزشكي (بيمارستان روزبه) مشغول به كارمي‌باشند.


سمت های اجرائی:
1
- مدير كل امور دارو وتجهيزات پزشكي بنياد جانبازان(1366)
2
- مشاور عالي رئيس سازمان بهزيستي، تهرانايران (1371-1370)
3
- مسئول واحد تحقيقات بيمارستان روانپزشكي روزبه، تهرانايران (1375-1374)
4
- استاديار اعصاب و روان، مركز تحقيقات مغز و اعصاب، دانشگاهنيگاتا، ژاپن (1376-1375)
5
- معاون پژوهشي مركز تحقيقات ملي علوم پزشكي، تهرانايران (1381-1380)
6
- رئيس پژوهشكده گياهان دارويي، تهران – ايران (1383-1378)
7
- سردبير مجله گياهان دارويي (فارسي) تهران – ايران_1380-تاكنون)
- 8
معاون پژوهشي مركز تحقيقات بيمارستان روانپزشكي روزبه، دانشگاه علومپزشكي تهران، تهران – ايران (1383-1381)
 -9
سردبير مجله ديابت و ليپيد (فارسي) تهران – ايران (1384-1381)
-
10 شاور رئيس جمعيت هلال احمر در امور پژوهشي (از 1381 تاكنون(
-11
مدير روابط بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران (1384-1382)
12
- سردبير مجله Avicenna Journal of Medical Biotechnology
13
- سردبير مجله پزشكي هلال احمر ايران (انگليسي) دبي،امارت متحده عربي (از 1383 تاكنون(
14
- دبير شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران (1384-1381(
15
- معاون پژوهشي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران،تهران – ايران (از 1384 تاكنون(
16
- معاون سردبير مجلهIranian Journal of psychiatry بيمارستان روانپزشكي روزبه، دانشگاه علوم پزشكي
تهران – ايران (از 1384 تاكنون(
17
- معاون سردبير مجله اخلاق در علوم و فناوري

18- قائم مقام معاونت تحقيقان و فناوري وزارت بهداشت(1392-تا كنون)

 

 

آخرین بروزرسانی: ۸ شهریور ۱۳۹۳