دفاع پايان نامه
۲۴ دی ۱۳۹۳
برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی تحت عنوان: Study of Promoter Methylation Patterns of Genes Necessary for Cell Cycle Progression in Colorectal Cancer Cell Lines (SW-480, HCT-116) دانشجو: هانیه ایوانی

دفاع پايان نامه
۵ آذر ۱۳۹۳
دفاع پايان نامه خانم مليح خالقيان دانشجوي دكتري تخصصي گروه ژنتيك پزشكي

Journal Club
۱۵ بهمن ۱۳۹۲
Department of Medical Genetics ارائه دهنده : اکبر امیرفیروزی دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی زمان: چهارشنبه 16 بهمن 1392 ، ساعت 12-10 مکان: کتابخانه گروه ژنتیک پزشکی

جلسه دفاع پايان نامه دكتراي تخصصي ژنتیک پزشكي
۶ بهمن ۱۳۹۲
پايان نامه دكتراي تخصصي ژنتیک پزشكي گروه ژنتیک پزشکی بررسي بيان ژن های microRNA گروه mmu-miR-290-295 در مسير تمايز سلول هاي بنيادي جنيني به سلول هاي رده زایا (Germ line) ارائه دهنده رضا ابراهیم زاده وصال تالار اجتماعات دانشکده بهداشت ساعت 10:30

Journal Club
۱۶ دی ۱۳۹۲
Journal Club Department of Medical Genetics ارائه دهنده : نازنین جلیلیان دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی زمان: چهارشنبه 18 دی 1392 ، ساعت 12-10 مکان: کتابخانه گروه ژنتیک پزشکی

آرشیو

پست الکترونیکی: tavakkolybazzazj@tums.ac.ir
تلفن: 88953005

64053284

دورنگار : 88953005


 آدرس پستي: تهران - خيابان انقلاب - خيابان قدس - درب شرقي روبروي خيابان ايتاليا- ساختمان شماره 8 پزشكي (دندان قديم) - طبقه همكف  - گروه ژنتيك پزشكي

صندوق پستی : 14155-6447

  مدير گروه   دکتر جواد توکلی بزاز
  نوع گروه   پايه
  اهداف ، اولوليت ها و برنامه های بلند مدت آموزشی ـ پژوهشی گروه

1. مطالعه بيماريهای ارثی و ژنتيکی مهم و شايع کشور به منظور شناسايی، تعيين فراوانی، تشخيص، درمان اساسی، ژن درمانی، پيگيری و کنترل آنها به ويژه در سطح سلولی و مولکولی و با استفاده از جديدترين روشها و فنون ژنتيک مولکولی ، مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی مولکولی در بيماريهايی همچون انواع هموگلوبينوپاتيها، هموفيلی، G6PD ، PKU و ديگر بيماريهای ژنتيکی (تک ژنی يا مولتی ژنی ).

2. مطالعه ژنتيک سرطانها به روشهای سلولی و مولکولی با عنايت به اهميت نقش ژنتيک در سرطان و شيوع انواع سرطان در ايران با هدف کاربردی کردن نتايج حاصله در پيشگيری ، کنترل و درمان سرطانها.

3. ايجاد DNA banking در سطح دانشگاه و به صورت ملی و کشوری.
4. اجرای آموزشی ژنتيک بالينی برای کليه دانشجويان پزشکی و تخصصی.
5. تأسيس مراکز تحقيقاتی رفرانس ژنتيک سرطان، ژن درمانی.
6. فعاليت در تشخيص قطعی و زودرس بيماريهای عفونی به روشهای مولکولی و ژنتيکی.
7. ايجاد ارتباطات بين المللی در جهت ارتقاء تحقيقات ، آموزشی ژنتيک پزشکی.