جلسه دفاع از پايان نامه دانشجوي دكتراي تخصصي
۹ خرداد ۱۳۹۴
جلسه دفاع از پايان نامه جهت اخذ دكتراي تخصصي (PhD) ژنتيك پزشكي ارزيابي روش methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP)- real time qPCR در غربالگري نشانگان داون از طريق DNA ي آزاد جنيني موجود در خون مادر ارائه دهنده: فاطمه كرمي 10 خرداد ساعت 10-8 تالار دانشكده بهداشت

جلسه دفاع از پايان نامه دكتراي تخصصي رشته ژنتيك پزشكي
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
جلسه دفاع از پايان نامه دكتراي تخصصي رشته ژنتيك پزشكي عنوان: بررسي پيوستگي ژنتيكي 16 لوكوس دخيل در ناشنوايي غيرسندرمي اتوزومي مغلوب در 50 خانواده ايراني داراي فرد مبتلا الهام داودي دهاقاني مكان: سالن اجتماعات شهداي دانشكده پزشكي

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی با عنوان The Molecular Mechanism of Inherited Atherosclerosis and Metabolic Syndrome in Kindreds with Feature of Early Onset Autosomal Dominant Coronary Artery Disease آقاي محسن فتح زاده تاریخ شنبه 16 اسفند 1393 (March 7, 2015) ساعت 13:00 مکان: تالار شهيد کاووسی ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی (گروه ژنتیک پزشکی)- طبقه دوم

دفاع پايان نامه
۲۷ بهمن ۱۳۹۳
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی تحت عنوان: Evaluation of exon 8, p53 mutation as tumor suppressor genes and expression of Myc oncogenes in patients affected with astrocytoma دانشجو:الهه عبداللهی

دفاع از پايان نامه
۲۵ بهمن ۱۳۹۳
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی تحت عنوان: Mutations Analysis of GJB2 Gene and Linkage Analysis of DFNB4 and DFNB7/11 Loci in 15 affected large Pedigrees with Autosomal Recessive Non-Syndromic Heraing Loss (ARNSHL) in Kurdistan Province. دانشجو: طيب بهرامي

آرشیو

پست الکترونیکی: tavakkolybazzazj@tums.ac.ir
تلفن: 88953005

64053284

دورنگار : 88953005


 آدرس پستي: تهران - خيابان انقلاب - خيابان قدس - درب شرقي روبروي خيابان ايتاليا- ساختمان شماره 8 پزشكي (دندان قديم) - طبقه همكف  - گروه ژنتيك پزشكي

صندوق پستی : 14155-6447

  مدير گروه   دکتر جواد توکلی بزاز
  نوع گروه   پايه
  اهداف ، اولوليت ها و برنامه های بلند مدت آموزشی ـ پژوهشی گروه

1. مطالعه بيماريهای ارثی و ژنتيکی مهم و شايع کشور به منظور شناسايی، تعيين فراوانی، تشخيص، درمان اساسی، ژن درمانی، پيگيری و کنترل آنها به ويژه در سطح سلولی و مولکولی و با استفاده از جديدترين روشها و فنون ژنتيک مولکولی ، مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی مولکولی در بيماريهايی همچون انواع هموگلوبينوپاتيها، هموفيلی، G6PD ، PKU و ديگر بيماريهای ژنتيکی (تک ژنی يا مولتی ژنی ).

2. مطالعه ژنتيک سرطانها به روشهای سلولی و مولکولی با عنايت به اهميت نقش ژنتيک در سرطان و شيوع انواع سرطان در ايران با هدف کاربردی کردن نتايج حاصله در پيشگيری ، کنترل و درمان سرطانها.

3. ايجاد DNA banking در سطح دانشگاه و به صورت ملی و کشوری.
4. اجرای آموزشی ژنتيک بالينی برای کليه دانشجويان پزشکی و تخصصی.
5. تأسيس مراکز تحقيقاتی رفرانس ژنتيک سرطان، ژن درمانی.
6. فعاليت در تشخيص قطعی و زودرس بيماريهای عفونی به روشهای مولکولی و ژنتيکی.
7. ايجاد ارتباطات بين المللی در جهت ارتقاء تحقيقات ، آموزشی ژنتيک پزشکی.