مدير گروه   دكتر مهدی عباسی
  نوع گروه   پايه
 

آخرین بروزرسانی: ۲۸ آذر ۱۳۹۵
پست الکترونیکی: anatomy@tums.ac.ir
تلفن: 66419072- 021   نشاني: پورسينا خ انقلاب خ قدس خ پورسينا  ساختمان شماره 3 صندوق پستي:6447 – 14155
بافت شناسي:88953008- 64053339 - 64053338
جنين شناسي:64053303
آناتومي : :64053329 
مراسم تکریم از اهدای کالبد
۲۲ آبان ۱۳۹۶
مراسم تکریم از اهدای کالبد مرحوم محمد علی قاسمی ندوشین روز 96/08/23 ساعت 12-11 در تالار آناتومی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد ناجی دانشجوی دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
چهارشنبه 96/6/22 ساعت 11 در تالار بافت شناسی

مراسم تکریم از اهدای کالبد
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
روز سه شنبه 96/6/28 ساعت 12 تا 13 در تالار آناتومی

آرشیو

گروه آناتومی یکی از قدیمی ترین و بزرگترین گروه های علوم پایه دانشکده پزشکی تهران می باشد، که از سال 1313 تاسیس شده استاین گروه در سه حیطه بافت شناسی، جنین شناسی و آناتومی به تمام رشته ها، مقاطع و دانشکده های موجود در دانشگاه علوم پزشکی تهران، خدمات آموزشی و پژوهشی ارئه می نمایددر حال حاضر 16 عضو هیئت علمی مشغول به خدمت و حدود یک صد دانشجو  در دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (PhD) علوم تشریحی و  بیولوژی تولید مثل در این گروه مشغول تحصیل هستند.