مدير گروه   دکتر فاطمه السادات نيری
  نوع گروه   پايه
 

آخرین بروزرسانی: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌
۲۱ آذر ۱۳۹۶
مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشكي روز شنبه مورخ 1396/10/02 مي‌باشد.

اعلام نمرات پايان ترم نيمسال دوم تحصيلي 96-95
۲۹ شهریور ۱۳۹۶
نمرات پايان ترم درس اخلاق پزشكي اعلام شد.

اعلام نمرات پايان ترم نيمسال دوم تحصيلي 96-95
۲۹ شهریور ۱۳۹۶
نمرات پايان ترم درس اخلاق پزشكي اعلام شد.

شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي در نيمسال اول 96.97
۱۴ شهریور ۱۳۹۶
شروع كلاس‌هاي درس اخلاق پزشكي از روز شنبه مورخ 1396/06/25 می‌باشد.

امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال دوم 96-95
۱ مرداد ۱۳۹۶
زمان برگزاري امتحان درس اخلاق پزشكي نيمسال دوم 96-95

مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌
۱۱ تیر ۱۳۹۶
مهلت پاياني دريافت لاگ‌بوك‌ درس اخلاق پزشكي گروه دوم روز شنبه مورخ 1396/04/17 مي‌باشد.

آرشیو