مدير گروه   دکتر محمد رضا ظفرقندی
  نوع گروه   بالینی
 

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مهر ۱۳۹۳
پست الکترونیکی:تلفن: 66581657
نشانی: بيمارستان امام خميني گروه جراحي عمومي _ طبقه سوم
جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری کلاسهای درس بیماریهای پستان
۳۱ فروردین ۱۳۹۴
برگزاری کلاسهای درس بیماریهای پستان در پنج شنبه صبح در محل بیمارستان سینا

امتحان دستیاران گروه جراحی - پورسینا
۱۱ دی ۱۳۹۰
دومین امتحان دستیاران در سال تحصیلی89 - 90

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی سی و هشتمین دوره آزمون پزشکی رشته جراحی عمومی
۲۹ مرداد ۱۳۹۰
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی سی و هشتمین دوره آزمون پزشکی رشته جراحی عمومی

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی سی و هشتمین دوره آزمون پزشکی رشته جراحی عمومی
۲۶ مرداد ۱۳۹۰
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی سی و هشتمین دوره آزمون پزشکی رشته جراحی عمومی

آرشیو