پست الکترونیکی :s.akhond@neda.net

واحد طرح های تحقیقاتی : 64053352-64053490


سومين جلسه رتبه بندي طرح هاي پژوهشي دانشكده در سال 96تشكيل گرديد
۱۸ مهر ۱۳۹۶
سومین جلسه رتبه بندی طرح های پژوهشی سال 96 دانشكده پزشكي روز دوشنبه در تاریخ 17/7/96 ازساعت 8 صبح تا 12در محل سالن شورای دانشکده پزشکی با حضور معاون محترم پژوهشی دانشکده جناب آقاي دكتر آخوندزاده ، معاونین پژوهشی گروههای آموزشي علوم پایه و بالینی دانشكده تشکیل گردید.

تشكيل دومین جلسه رتبه بندی طرح های پژوهشی سال 96 دانشكده پزشكي
۲۰ تیر ۱۳۹۶
دومین جلسه رتبه بندی طرح های پژوهشی سال 96 دانشكده پزشكي روز دوشنبه در تاریخ 19/4/96 رأس ساعت 8 صبح در محل سالن شورای دانشکده پزشکی تشكيل گرديد.

برنامه زماني جلسات رتبه بندي طرح هاي تحقيقاتي دانشكده پزشكي(1396)
۶ خرداد ۱۳۹۶
جدول برنامه زماني جلسات رتبه بندي طرح هاي تحقيقاتي دانشكده پزشكي در سال 1396

اعلام جدول زماني رتبه بندي طرح هاي تحقيقاتي دانشكده در سال 1395
۲۵ شهریور ۱۳۹۳
اعلام جدول زماني رتبه بندي طرح هاي تحقيقاتي دانشكده در سال 1395در نوبت هاي اول،دوم ،سوم و چهارم به شرح ذيل اعلام مي گردد

اعلام سقف اعتبار طرح هاي تحقيقاتي براي مقاطع مختلف تحصيلي دانشكده
۱۵ شهریور ۱۳۹۳
محدوديت شديد در اعتبارات پژوهشي دانشكده پزشكي و افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي كه منتج از پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد ، Phd ، دكتراي حرفه اي و دوره دستياري تخصصي و فوق تخصصي باعث تعيين سقف اعتبار براي طرحهاي دوره پزشكي عمومي و فوق ليسانس گرديد.

آرشیو
مسوول واحد دکتر زینت حتمی

دانشگاه علوم پزشكي تهران حدود 40 درصداز توليدات علمي در حوزه علوم پزشكي ايران را بعهده دارد كه قطعا دانشكده پزشكي با وجود 900 عضو هياًت علمي و تعداد كثير دانشجوي دوره پزشكي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي، سهم قابل توجهي در اين آمار دارد. شكي نيست كه پايان‌نامه‌ها و طرح هاي تحقيقاتي اعضاي هياًت علمي و دانشجويان اين دانشكده از اين منظر اهميت بسزايي دارند. بعبارتي يك كار تحقيقاتي معمولا با پروپوزال آن طرح تحقيقاتي شروع مي‌شود. اين دانشكده تمام تلاش خود را بسيج نموده است كه از طرح‌هاي تحقيقاتي اعضاي هياًت علمي دانشكده كه اكثر موارد پايان‌نامه نيز مي‌باشند، حداكثر حمايت را بعمل آورد.

كارشناس مسئول: دكتر زهرا زماني
کارشناس پژوهشی: نسرین عبدی 


آخرین بروزرسانی: ۵ آذر ۱۳۹۶