نام  فاطمه السادات  
نام خانوادگي  نيری
گروه آموزشي گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  کودکان
فوق تخصص  نوزادان
رتبه  دانشيار
محل تحصيل  تهران
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 

خانم دكتر فاطمه نيري در سال 1340 در شهر تهران متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايي را در دبستان نرگس به سال 1346 و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان سليمي آغاز نمود و در سال 1359 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. تحصيلات عالي خود را در سال 1362 در رشته پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه ايران آغاز كرد و به سال 1368 فارغ التحصيل . وي در سال 1371 موفق به اخذ درجه تخصصي در رشته كودكان از دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران گرديد. سپس تحصيلات فوق تخصصي خود را در رشته نوزادان دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1377 به پايان رساند. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و دانشيار گروه كودكان در بخش نوزادان مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) مشغول به كار مي باشند.

سمتهاي اجرايي (گذشته تا كنون)

1.      عضو كميته انتشارات گروه كودكان از سال 1387 به مدت 2 سال

2.      عضو كميته اجرايي مركز تحقيقات بهداشت باروري از سال 1377 به مدت 4 سال

3.      عضو كميته مورتاليتي بيمارستان وليعصر از سال 1379 به مدت 2 سال

4.      رئيس بخش نوزادان و nicu‌ ازسال 83 تا 1389

5.      رياست بيمارستان وليعصر (عج) از سال 1385 به مدت 3 سال

6.       عضو هيئت مديره انجمن پزشكان نوزادان ايران تا كنون

7.      عضو هيئت مديره انجمن پري ناتولوژي ايران تا كنون

8.      عضو كميته سطح بندي خدمات مادر و نوزاد وزارت بهداشت

9.      عضو كميته كشوري سلامت مادر و نوزاد

10.  عضو كميته تغذيه با شير مادر

11.  عضو كميته سلامت مادر و نوزاد دانشگاه

12.  مدير گروه كودكان بيمارستان وليعصر- بهرامي سال 88-87

13.  رئيس دانشكده پزشكي از سال 1388 تاكنون

14.  رئيس مركز تحقيقات سلامت مادر- جنين و نوزاد از سال 1388 تاكنون

15.  سرپرست مركز تحقيقات تغذيه با شير مادر از 1389 تا كنون

 

آخرین بروزرسانی: ۲۸ آبان ۱۳۹۲