نشانی: خیابان پورسينا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ساختمان اصلی آموزش طبقه دوم اتاق 305

تلفن: 88973670-021 و 64053365-021

آرشیو
معاونت دکتر سعیدرضا مهرپور


آخرین بروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۳۹۶