پست الکترونیکی: deanmed@tums.ac.ir
تلفن: 88953001
دورنگار: 66404377
نشانی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه سوم
کد پستی :1417613151

ریاست دکتر شهریار نفیسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴ دی ۱۳۹۵