تلفن: 66418466

نمابر: 88962510

پست الكترونيكي:s.akhond@neda.net

نشانی: دانشکده پزشکي- ساختمان اداري 1 طبقه اول اطاق 206

مقایسه میزان شیوع سندرم متابولیک در بیماران ویتیلیگو و افراد سالم بیمارستان رازی
۲۳ مهر ۱۳۹۶
عوامل متعددی از جمله ژنتیک، فاکتورهای ایمونولوژیک و التهابی در ایجاد آن موثر می باشد.ویتیلیگو همزمان با سایر بیماری های اتوایمیون می تواند دیده شود. بیماری های خودایمنی در اثر سیتوکین های التهابی سبب دیس لیپیدمی می شوند و از طرفی دیگر،کمپلکس اتروژنیک اتوآنتی بادی ها با کلسترول با دانسیته پایین (LDL) و کاردیولیپین اکسید شده و باعث تجمع چربی ها در دیواره عروق می شوند و به این ترتیب ریسک بیماری های قلبی-عروقی را افزایش می دهند.

مقایسه درد ناشی از تزریق بی حسی موضعی طی بلوک انگشتان در روش بکارگیری از یخ و بدون یخ در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی و سینا در سال 94-95 (کارآزمایی تصادفی بالینی non-blinded)
۲۲ مهر ۱۳۹۶
هدف این مطالعه مقایسه درد ناشی از تزریق بی حسی موضعی طی بلوک انگشتان در روش بکارگیری از یخ و بدون یخ در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی و سینا در سال 94-95 (کارآزمایی تصادفی بالینی non-blinded).

سومين جلسه رتبه بندي طرح هاي پژوهشي دانشكده در سال 96تشكيل گرديد
۱۸ مهر ۱۳۹۶
سومین جلسه رتبه بندی طرح های پژوهشی سال 96 دانشكده پزشكي با حضور معاون پژوهشی برگزار شد.

بررسی عملکرد لوب فرونتال در بیماران مبتلا به سندرم صرع میوکلونیک جوانان بوسیله ی آزمون ارزیابی قشر فرونتال (Frontal Assessment Battery)
۱۶ مهر ۱۳۹۶
سندرم صرع میوکلونیک جوانان (JME ) یکی از شایع ترین صرع های ژنرالیزه ایدیوپاتیک می باشد. از مهترین عوارض این صرع اختلال در عملکرد و فعالیت متابولیسمی لوب فرونتال می باشد بنابراین انتظار می رود بسیاری از اعمال لوب فرونتال تحت تاثیر قرار بگیرد. از جمله وظایف لوب پیشانی عملکرد اجرایی، شخصیت، زبان، توجه، شخصیت، عاطفه و...می باشد.

آرشیو
معاونت دکتر شاهين آخوندزاده بستي

دانشكده پزشكي به عنوان قديمي‌ترين دانشكده دانشگاه علوم پزشکی تهران از ديرباز سهم غيرقابل انكاري در پژوهش ايران داشته است. اگر به اولين شماره مجله Acta Medica Iranica در سال 1956 نگاهي بياندازيم سطح بالاي علمي اين دانشكده مشخص مي‌گردد. ما باور داريم با توجه به سطح علمي دانشجويان ورودي اين دانشكده و توان پژوهشي اساتيد اين دانشكده، مي‌بايست سطح پژوهشي دانشكده پزشكي در حد مرزهاي دانش قرار گيرد. خوشبختانه عملكرد دانشكده پزشكي در كسب افتخارات ملي و بين‌المللي مؤيد اين امر مي‌باشد. اعتقاد ما در انجام پژوهش‌هايي است كه ضمن ايجاد محيط پژوهشي در گروه‌هاي آموزشي، موجب اعتلاي سلامت نيز گردد و در اين امر رعايت اصول اخلاق پژوهش از هر نكته‌اي براي ما مهمتر مي‌باشد. اين دانشكده با انجام حدود 1000 پايان‌نامه در سال در مقاطع پزشكي عمومي، دستيار تخصصي و فوق تخصصي و فلوشيپ و بيش از 500 طرح تحقيقاتي در سال سهم قابل توجهي از توليدات علمي كشور را به عهده دارد و تعداد 6 نفر از دانشمندان برجسته 1% ISI از اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سطح و توان پژوهش اين دانشكده را نشان مي‌دهد.با توجه به رسالت آموزش پژوهش از طريق پايان‌نامه‌هاي دانشجويان، تاكيد بر سطح پژوهشي پايان‌نامه‌هاي اين دانشكده بخصوص در سطح دستياري تخصصي و فوق تخصصي حائز اهميت براي حوزه پژوهشي مي‌باشد.


آخرین بروزرسانی: ۴ اسفند ۱۳۹۳