خدمات فوق تخصصي كليه و غدد به برنامه كلينيك كاركنان اضافه شد
۳۰ فروردین ۱۳۹۴
بنا به درخواست همكاران دانشكده و پيگيري مسئولان، خدمات فوق تخصصي كليه و غدد به برنامه كلينيك كاركنان اضافه شد.

برگزاري کارگاه مقاله نویسی مقدماتی توسط دکتر آخوندزاده در دانشكده پزشكي
۲۸ فروردین ۱۳۹۴
کارگاه مقاله نویسی مقدماتی با حضور اساتید و دانشجویان توسط دکتر شاهین آخوندزاده در محل سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.

برقراري موقت قرائت خانه كتابخانه دانشكده پزشكي
۲۳ فروردین ۱۳۹۴
قرائت خانه موقت كتابخانه دانشكده پزشكي در سالن ورزشي شهيد دلخواه از 23 فروردين ماه داير شد.

آرشیو
هوالعلیم

460R.JPG

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنون در کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان، در سطوح عالی آموزشی مشغول به خدمت بوده و یا از پژوهشگران برتر می باشند.
هدف ما در این دانشکده تربیت نیروهای پزشکی در سطوح پزشکی عمومی، تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ و نیز فراگیرانی در مقاطع فوق لیسانس و Ph.D می باشد تا بتوانیم علاوه بر حل معضلات آموزشی _ درمانی و بهداشتی کشور، گامهای بلندی در خلق نوآوری های آموزشی، درمانی و پژوهشی در سطح بین الملل برداریم. ادامه