برگزاري مراسم معارفه دستياران جديدالورود و تقدير از دستياران برتر دانشكده پزشكي
۷ مهر ۱۳۹۵
يكشنبه 11 مهر، مراسم معارفه دستياران جديدالورود و تقدير از دستياران برتر در دانشكده پزشكي برگزار مي شود.

استاد بهادري: عظت، قدمت و خدمت دانشكده پزشكي عامل انتخاب دانشجويان است
۵ مهر ۱۳۹۵
مراسم آغاز سال تحصيلي دانشجويان جديد الورود دانشكده پزشكي با حضور دكتر امامي، استاد بهادري و جمعي ازمسئولين دانشكده پزشكي و خانواده هاي دانشجويان برگزار شد.

پيامبر با جانش براي مباهله مي رود...
۵ مهر ۱۳۹۵
پيامبر با عزيزترين عزيزانش علي، فاطمه و دو ريحانه خود حسن و حسين براي مباهله مي رود و اسقف اعظم با ديدن اين افراد صدايش از التهاب مي‌لرزد، مي‌گويد: « پيداست به حقانيت دعوت خود مطمئن است كه عزيزترين كسانش را سپر بلا ساخته است.»

برگزاري مراسم رسمي آغاز سال تحصيلي دانشكده پزشكي
۳ مهر ۱۳۹۵
مراسم رسمي‌ آغاز سال تحصيلي دانشكده پزشكي، یکشنبه 4 مهرماه،از ساعت 7:30 با ثبت نام از دانشجويان جديد الورود پزشكي برگزار مي شود.

آرشیو
هوالعلیم

460R.JPG

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنون در کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان، در سطوح عالی آموزشی مشغول به خدمت بوده و یا از پژوهشگران برتر می باشند.  ادامه