برگزاري اولین کارگاه آموزشی مهارت های طبابت (تم های طولی ادغام یافته)
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
اولین کارگاه آموزشی مهارت های طبابت (تم های طولی ادغام یافته) با هدف توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی و علوم پایه توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد

دكتر حميد عمادي به عنوان مدير گروه عفوني دانشكده پزشكي منصوب شد
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
دكتر علي جعفريان، با صدور حكمي دكتر حميد عمادي را به مدت دو سال به عنوان مدير گروه عفوني دانشكده پزشكي منصوب كرد.

سومین بازدید از مجموعه بازدیدهای دوره‌ای مدیر و همکاران دفتر توسعه دانشکده پزشکی از بیمارستانهای دانشگاه صورت گرفت
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
مدیر دفتر توسعه دانشکده پزشکی و همکاران آن مرکز در راستاي بازديد هاي دوره اي، از بيمارستان شريعتي بازديد كردند.

در حاشيه جلسه هيات رئيسه ، از زحمات مسئول دفتر رياست دانشكده پزشكي قدرداني شد
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
با حضور روساي پيشين، اعضاي هيات رئيسه و جمعي از كاركنان مراسم تقدير از زحمات خانم توكلي مسئول دفتر رياست دانشكده پزشكي برگزار شد.

آرشیو
fellowship-button-(no-arrow) (1).jpg