انتصاب دكتر علي واشقاني فراهاني به عنوان معاون امور هيات علمي دانشكده پزشكي
۲۷ فروردین ۱۳۹۳
طي حكمي از سوي دكتر جليلي، دكتر علي واشقاني فراهاني به عنوان معاون امور هيات علمي دانشكده پزشكي منصوب شد.

گروه ژنتيك دانشكده پزشكي برگزار مي كند، اولین کارگاه تخصصی سیتوژنتیک بالینی پیشرفته
۲۷ فروردین ۱۳۹۳
اولین کارگاه تخصصی سیتوژنتیک بالینی پیشرفته با هدف ارتقاء و افزايش مهارت متخصصين و با همکاری اساتید برجسته داخل و خارج کشور به مدت سه روز از 30 فروردين تا اول ارديبهشت، در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی برگزار مي شود.

دكتر فرهمند به عنوان معاون آموزشي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي منصوب شد
۲۷ فروردین ۱۳۹۳
دكتر جليلي معاون آموزشي دانشگاه، دكتر شروين فرهمند را به سمت معاون آموزشي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي منصوب كرد.

آرشیو
هوالعلیم

460R.JPG

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنون در کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان، در سطوح عالی آموزشی مشغول به خدمت بوده و یا از پژوهشگران برتر می باشند.

هدف ما در این دانشکده تربیت نیروهای پزشکی در سطوح پزشکی عمومی، تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ و نیز فراگیرانی در مقاطع فوق لیسانس و Ph.D می باشد تا بتوانیم علاوه بر حل معضلات آموزشی _ درمانی و بهداشتی کشور، گامهای بلندی در خلق نوآوری های آموزشی، درمانی و پژوهشی در سطح بین الملل برداریم. ادامه...
فصل نامه1